Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Rozwój regionalny
  • Planowanie strategiczne i przestrzenne

Planowanie strategiczne i przestrzenne

Wytyczne dotyczące spójności strategii gminnych i ponadlokalnych z ustaleniami Strategii rozwoju województwa

model struktury funkcjonalno-przestrzennej

Szanowni Państwo, w dniu 2 września 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą nr 34/1474/21 Wytyczne dotyczące zachowania spójności projektów strategii rozwoju gmin oraz strategii rozwoju ponadlokalnego sporządzanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z ustaleniami Strategii Przyspieszenia 2030+.

Czytaj więcej

Uchwalenie Strategii 2030+

Sesja sejmiku województwa z 21 grudnia 2020 roku, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W dniu 21 grudnia 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Dokument ten jest już czwartą w historii naszego województwa strategią, wypracowaną w drodze szerokiego konsensusu, przy udziale wielu partnerów samorządowych, społecznych, gospodarczych i naukowych.

Czytaj więcej

Projekt pilotażowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie pilotażowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD), którego realizacja wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Czytaj więcej

Konsultacje projektu Strategii 2030

Szanowni Państwo,
 
w dniu 3 września 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii.

Czytaj więcej

Strategiczna debata nad kierunkami rozwoju

Konferencja inaugurująca prace nad Strategią Przyspieszenia 2030+, styczeń 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Zarząd województwa przyjął założenia Strategii rozwoju województwa do 2030 roku -  ważnego dokumentu programowego, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. Do 2 czerwca można składać uwagi i wnioski do założeń. Może to uczynić każdy pełnoletni mieszkaniec regionu. Zapraszamy.

Czytaj więcej

Strategia przyspieszenia 2030+

Konferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rozpoczynamy prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030 - ważnym dokumentem programowym, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. W dzisiejszej (14 stycznia) konferencji inaugurującej, na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego, uczestniczyli samorządowcy wszystkich szczebli z całego regionu, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentacji środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i biznesu. 

Czytaj więcej

Konsultujemy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Spotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej Goiński

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 odbyły się 9 stycznia w Rypińskim Domu Kultury. Spotkanie zorganizowały Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Rypina.

Czytaj więcej

9 posiedzenie Rady Modernizacji

9 Spotkanie Rady Modernizacji

W środę 17 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 9 posiedzenie Rady Modernizacji, które było okazją do podsumowania dotychczasowych prac i spotkań przypadających na kończącą się właśnie kadencję Sejmiku i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca I i II edycję konkursu dotacji polegającego na aktualizacji bądź przygotowaniu programu rewitalizacji

Konferencja podsumowująca, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

W dniu 4 września 2018 r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca I i II edycję konkursu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na aktualizację bądź przygotowane programu rewitalizacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z województwa podlaskiego i mazowieckiego oraz ekspert zewnętrzny.

Czytaj więcej

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DWIE EDYCJE KONKURSU DOTACJI NA AKTUALIZACJE BĄDŹ PRZYGOTOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone