Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, iż 14 października br. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 415), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń oraz na stronach internetowych

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-rozwoju-gospodarczego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne/planowanie-strategiczne/37792-programy-rozwoju-strategii-2030

http://regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl/?p=1817

Na w/w stronach zawarta jest także informacja o terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu oraz terminach i miejscach spotkań konsultacyjnych.

 

Spotkania poświęcone konsultacjom projektu Programu rozwoju gospodarczego odbędą się:

  • 3 listopada 2021 o godz. 13:00 w Toruniu –  rejestracja na spotkanie do 31 października 2021 (dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
  • 9 listopada 2021 o godz. 13:00 w Bydgoszczy – rejestracja na spotkanie do 7 listopada 2021 (Dokładne miejsce spotkania będzie przekazane indywidualnie drogą mailową w zależności od ilości zarejestrowanych uczestników i obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych).
  • 17 listopada 2021 o godz. 13:00 online – rejestracja na spotkanie do 15 listopada 2021

                                                                                                              

Na spotkania konsultacyjne obowiązuje wcześniejsza rejestracja; można to zrobić wysyłając Formularz zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu zamieszczony na w/w stronach

lub też wypełniając formularz zgłoszeniowy https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez_MikrQFwwJzzUuU9O4ZIcEmHqIw6ABwMQqKKBRreMpCaXg/viewform