Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Aktualności

Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat projektu Stanowiska do KT

20 sierpnia 2014 r. został zatwierdzony projekt Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczący Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma przyjemność zaprosić partnerów biorących aktywny udział przy tworzeniu listy przedsięwzięć priorytetowych do KT oraz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego do wyrażenia opinii oraz zgłaszania uwag do listy przedsięwzięć priorytetowych (zał. 1).

Czytaj więcej

Trwają prace nad Kontraktem Terytorialnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

We wrześniu rozpoczęte zostały negocjacje kontraktu dla naszego województwa. Proces ten zakończony został podpisaniem protokołu z negocjacji, który objął listę przedsięwzięć podstawowych i warunkowych.

Czytaj więcej

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

 

Czytaj więcej

Ład przestrzenny

Czytaj więcej

OZE {Renewable and Sustainable Energy}

Czytaj więcej

Raporty Strategii 2030+

Czytaj więcej

Strategia 2030+ (obowiązująca)

Czytaj więcej

Programy rozwoju Strategii 2030+

Czytaj więcej

Strategia 2020+

Czytaj więcej

Raporty Strategii 2020+

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.