Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Aktualności

Konsultacje projektu Strategii 2030

Szanowni Państwo!
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+.

Czytaj więcej

Strategiczna debata nad kierunkami rozwoju

Konferencja inaugurująca prace nad Strategią Przyspieszenia 2030+, styczeń 2020, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Zarząd województwa przyjął założenia Strategii rozwoju województwa do 2030 roku -  ważnego dokumentu programowego, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. Do 2 czerwca można składać uwagi i wnioski do założeń. Może to uczynić każdy pełnoletni mieszkaniec regionu. Zapraszamy.

Czytaj więcej

Strategia przyspieszenia 2030+

Konferencja rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rozpoczynamy prace nad strategią rozwoju województwa do roku 2030 - ważnym dokumentem programowym, który będzie m.in. podstawą do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w perspektywie 2021-2027. W dzisiejszej (14 stycznia) konferencji inaugurującej, na zaproszenie marszałka Piotra Całbeckiego, uczestniczyli samorządowcy wszystkich szczebli z całego regionu, parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentacji środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych i biznesu. 

Czytaj więcej

Konsultujemy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Spotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej Goiński

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 odbyły się 9 stycznia w Rypińskim Domu Kultury. Spotkanie zorganizowały Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Rypina.

Czytaj więcej

9 posiedzenie Rady Modernizacji

9 Spotkanie Rady Modernizacji

W środę 17 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 9 posiedzenie Rady Modernizacji, które było okazją do podsumowania dotychczasowych prac i spotkań przypadających na kończącą się właśnie kadencję Sejmiku i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

Konferencja podsumowująca I i II edycję konkursu dotacji polegającego na aktualizacji bądź przygotowaniu programu rewitalizacji

Konferencja podsumowująca, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

W dniu 4 września 2018 r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca I i II edycję konkursu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na aktualizację bądź przygotowane programu rewitalizacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z województwa podlaskiego i mazowieckiego oraz ekspert zewnętrzny.

Czytaj więcej

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DWIE EDYCJE KONKURSU DOTACJI NA AKTUALIZACJE BĄDŹ PRZYGOTOWANIE PROGRAMU REWITALIZACJI

Czytaj więcej

Debata o wyzwaniach rozwojowych oraz 8 spotkanie Rady Modernizacji

Konferencja na temat uwarunkowań i wyzwań rozwoju województwa w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

„Uwarunkowania i wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w realizowanych badaniach”, to temat organizowanej przez samorząd województwa konferencji, która odbyła się w czwartek (21 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim.

Czytaj więcej

Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych – badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

W ramach procesu aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030) Ministerstwo Rozwoju zleciło wykonanie analizy popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych w celu wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

Czytaj więcej

Drugie spotkanie Rady Modernizacji w 2017 roku

Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.

Koniec roku (12 grudnia) był okazją do kolejnego spotkania Rady Modernizacji. Podobnie jak podczas poprzedniego spotkania główny program tematyczny poprzedziło powitanie nowych członków Rady. Tym razem powołania otrzymali: dr inż. Krzysztof Bajer, dyrektor oddziału Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Barbara Belicka członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy, dr Wiesława Gierańczyk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Witold Jankowiak, dyrektor generalny Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, prof. dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Marian Wiśniewski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Następnie przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego Rady. Na skutek utraty dotychczasowej funkcji z którą związane było członkostwo w Radzie, z funkcji przewodniczącej ustąpiła Wioletta Zwara. Nową przewodniczącą Rady została dr Wiesława Gierańczyk.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone