Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kurs na kierownika wypoczynku

W dniach 17–22 maja 2021 roku w  Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy po raz kolejny przeprowadzono  10-godzinny  „Kurs na kierownika wypoczynku”.Program kursu realizowany był w formie wykładów i zajęć praktycznych na podstawie  Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.  Ze względu na pandemię  zajęcia odbywały się  w formie mieszanej – wykłady zdalnie, a część praktyczna stacjonarnie, z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego. Kurs realizowało czterech specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń (w tym kierownik zespołu ratunkowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy).

Tradycją się stało, że kolejne edycje kursu przeprowadzane  są cyklicznie przed  feriami zimowymi oraz wakacjami letnimi.  Ukończenie tego typu szkolenia  jest jednym z warunków dla kandydatów na przyszłych kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży. Każdorazowo  o zrealizowaniu kursu powiadamiany jest Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

Oprac. i foto  J. Szczepańczyk

 

Posługiwanie się defibrylatoremRatownik Maciej Romaniuk demonstruje przebieg resuscytacji