Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Bezpłatne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe dla doradców zawodowych

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w imieniu firmy Syntea S.A zaprasza nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia do udziału w bezpłatnym 20-godzinnym szkoleniu z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Organizator szkolenia to firma dostarczająca kompleksowego wsparcia edukacyjnego i konsultingowego w zakresie szkoleń IT, zawodowych, zarządzania projektami. Uzupełniając swym działaniem proces edukacji formalnej, wpiera między innymi nauczycieli i szkoły, skupia się na bieżących potrzebach i aktualnych zagadnieniach,  wpisując się tym samym  w strategię „uczenie się przez całe życie”.  

 

Projekt dla nauczycieli ,,Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu” jest realizowany z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II – Działania 2.14.

 

Więcej informacji:

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/aktualnosci/20069,BEZPLATNE-SZKOLENIE-PODNOSZACE-KWALIFIKACJE-ZAWODOWE-DLA-DORADCOW-ZAWODOWYCH.html 

 

Opracowała: Roma Gorczyca