Aktualności

Zakupione ze środków RPO 2014-2020 autobusy z napędem hybrydowym w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Zakupione ze środków RPO 2014-2020 autobusy z napędem hybrydowym w Grudziądzu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

RPO 2014-2020: nasza strategia zdała egzamin

Przystępując do prac nad programem regionalnym nowej perspektywy, podsumowujemy nasz Regionalny Program Operacyjny (RPO) 2014-2020. Kolejna unijna siedmiolatka była w Kujawsko-Pomorskiem czasem intensywnej modernizacji, podnoszenia poziomu życia i odrabiania dystansu do najbardziej rozwiniętych europejskich regionów. Na ostatnie realizowane projekty i rozliczenia mamy jeszcze dwa lata. Środkom unijnym dla naszego regionu w kończącym się i przyszłym okresie programowania poświęcone było 26 lipca posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO. 

– O faktycznym sukcesie we wdrażaniu unijnego wsparcia decyduje nie tempo, lecz dobre przygotowanie projektów oraz ścisła współpraca z partnerami. Realizacja unijnych programów to bieg długodystansowy, a faktyczne znaczenie ma wyłącznie ostateczny wynik na mecie. To, co założyliśmy w naszym planie, osiągamy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

9 miliardów złotych – tyle mieliśmy do zainwestowania. To, wbrew pozorom, wcale nie jest takie proste. Nie tylko dlatego, że trzeba to perfekcyjnie opisać w języku celów, priorytetów, wskaźników i harmonogramów. Przede wszystkim dlatego, że – niezależnie od tego, czy służą budowie drogi, czy organizacji zajęć wyrównawczych w szkołach –  są to pieniądze na inwestycje. Trzeba je obrócić w zysk rozwojowy, wykorzystać na przedsięwzięcia służące jak największej liczbie mieszkanek i mieszkańców regionu, teraz i na przyszłość. My podporządkowaliśmy to jeszcze możliwie szerokiej partycypacji społecznej na etapie podziału środków, stąd rozbudowany segment polityki terytorialnej i potężna pula środków zarządzana przez lokalne partnerstwa. Powstał w ten sposób swego rodzaju budżet obywatelski w skali wojewódzkiej.

Nasza strategia, by realizować RPO we własnym tempie, zgodnie z przyjętym harmonogramem, rozkładając interwencję na kolejne lata, i przy szerokiej partycypacji społecznej, zdała egzamin. Zdała egzamin po raz kolejny, bo wdrażanie naszego RPO perspektywy 2007-2013 zostało ocenione jako najbardziej efektywne nie tylko w porównaniu z programami operacyjnymi innych województw, ale także programami operacyjnymi realizowanymi na szczeblu krajowym. Teraz, na ostatniej prostej RPO 2014-2020, mamy nie tylko pełen konsensus społeczny wokół projektów i inwestycji, tych już zrealizowanych i tych będących jeszcze na etapie realizacji. Mieliśmy też z czego sfinansować uruchomienie w ubiegłym roku dobrze przyjętego pakietu antykryzysowego na czas pandemii.

Ta interwencja, uruchomiona praktycznie natychmiast, pozwoliła uniknąć zapaści w kluczowych w tym przypadku dziedzinach – służbie zdrowia, instytucjach wsparcia społecznego i gospodarce. Budżet marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, wznosi 910 milionów złotych.

Myśląc o wykorzystaniu unijnego wsparcia, przywołujemy najczęściej to, co udało się dzięki niemu, w sensie materialnym, zbudować – drogach, szpitalach i nowoczesnej aparaturze medycznej, instalacjach wytwarzających zieloną energię, projektach rewitalizacyjnych w centrach miejscowości, nowoczesnej infrastrukturze transportu publicznego. 70 tysięcy ton – na tyle szacowany jest spadek rocznej emisji gazów cieplarnianych w Kujawsko-Pomorskiem w związku z przeprowadzonymi inwestycjami proekologicznymi w infrastrukturze. Zaś szacowany spadek rocznej emisji gazów cieplarnianych w związku z samą tylko modernizacją systemów publicznego transportu pasażerskiego to 5 tysięcy ton. Trudno nie przyznać, że te liczby robią wrażenie!

Ale nie jest to wszystko, co się dzięki programowi dokonało. Niejako na przeciwległym biegunie inwestowaliśmy w szeroko dostępne usługi społeczne i w rozwój osobisty tysięcy osób we wsiach, miasteczkach i miastach w całym regionie. Dość powiedzieć, że 17 tysięcy osób dzięki RPO miało możliwość poniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, a blisko 11 tysięcy dorosłych osób uczestniczyło w bezpłatnych kursach językowych i informatycznych. 15,5 tysiąca seniorów uzyskało dostęp do dedykowanych usług społecznych w miejscu zamieszkania lub w cieszących się dużym powodzeniem dziennych domach pobytu. Wartość tego tylko tego segmentu w programie to pół miliarda złotych.

Co jeszcze jest naszym osiągnięciem w związku z RPO 2014-2020? Na pewno nasze doświadczenie – to związane z planowaniem i wdrażaniem programu, ale też to, które wiąże się z zawiązywaniem partnerstw i budowaniem zgód społecznych. To nasz kapitał na nową perspektywę.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

26 lipca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2021 r.