Aktualności

Dzięki wsparciu w ramach RPO 2007-2013 wypiękniała tucholska Starówka, fot. Wojtek Szabelski/Freepress.pl
Dzięki wsparciu w ramach RPO 2007-2013 wypiękniała tucholska Starówka, fot. Wojtek Szabelski/Freepress.pl

Nasz RPO 2007-2013 na piątkę

Województwo kujawsko-pomorskie najefektywniej w Polsce wykorzystało środki finansowe dostępne w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 – wynika z danych Ministerstwa Finansów.

 

Wskaźnik wykorzystania środków finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wyniósł 141,12 procent (zestawienie). Kujawsko-Pomorskie jest pod tym względem najlepsze w Polsce – nie tylko w porównaniu z programami operacyjnymi innych województw, ale także z programami operacyjnymi realizowanymi na szczeblu krajowym. To dane, które mówią o efektywności wdrażania wsparcia z Unii Europejskiej – wyższy poziom alokacji oznacza, że za tę samą kwotę zrealizowano więcej projektów, a wsparcie trafiło do większej liczby beneficjentów. Efekt to większe oddziaływanie unijnych funduszy na rozwój regionu.

 

Spełniające funkcję Instytucji Audytowej Ministerstwo Finansów permanentnie kontroluje też Urząd Marszałkowski pod kątem poprawności wydatków deklarowanych w ramach RPO. Województwo kujawsko-pomorskie znalazło się wśród sześciu województw z najwyższymi wskaźnikami w tym zakresie.

 

– W Kujawsko-Pomorskiem dobrze wykorzystaliśmy środki, które trafiły do naszego regionu w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. To zasługa naszych partnerów – samorządowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i innych zaangażowanych środowisk – którzy sięgnęli po te pieniądze i potrafili je efektywnie wykorzystać – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Wartość europejskiego wsparcia dla naszego RPO na lata 2007-2013 wyniosła blisko miliard euro (ponad 4 mld złotych). Najwięcej (więcej niż co czwartą złotówkę) wydaliśmy na inwestycje w infrastrukturę techniczną (przede wszystkim na modernizację dróg) oraz dotacje i inne formy pomocy dla przedsiębiorstw. 13 proc. pochłonęły twarde projekty w dziedzinie polityki społecznej, a 12 proc. przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. 98 procent mieszkańców Kujaw i Pomorza uważa, że RPO 2007-13 przyczynił się do rozwoju województwa, a blisko 90 procent zauważa prorozwojowe działania programu także w odniesieniu do własnego najbliższego otoczenia.

 

Na efektywność w wydatkowaniu środków z Unii Europejskiej stawiamy też w naszym RPO na lata 2014-2020. Aktualnie, w związku ze zmianą polityki wdrożeniowej dostosowujemy mechanizmy wdrażania funduszy unijnych w naszym województwie do oczekiwań na szczeblu krajowym i europejskim. Chodzi o to by przyspieszyć kontraktację i certyfikację środków unijnych. Efekty już widać: po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchamiającej ponad 47 mln euro z RPO w ramach tzw. instrumentów finansowych, wskaźnik kontraktacji środków w ramach nowego RPO wzrósł do blisko 11 proc. i jest zgodny z prognozą na pierwszy kwartał 2017 roku.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

13 kwietnia 2017 r.