Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Marszałkowski pakiet antykryzysowy

Kujawsko-pomorski wojewódzki pakiet antykryzysowy – nasz program przeciwdziałania epidemii Covid-19 i łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarce, z budżetem 910 milionów złotych – jest na ostatniej prostej. Przedsiębiorcy wciąż jeszcze mogą korzystać z pożyczek płynnościowych, a do dyspozycji placówek medycznych pozostaje marszałkowski magazyn antycovidowy.

 

– Ta interwencja, uruchomiona praktycznie natychmiast po ogłoszeniu pandemii, pozwoliła uniknąć zapaści w kluczowych w tym przypadku dziedzinach – służbie zdrowia, instytucjach wsparcia społecznego i gospodarce – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

Wśród rozwiązań znalazły się m.in. mikrogranty inwestycyjne i obrotowe oraz pożyczki płynnościowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, dopłaty do pensji personelu instytucji pomocowo-opiekuńczych, zakupy medycznych środków ochrony osobistej i sprzętu dla szpitali, a także  mechanizm wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

 

Segment gospodarczy

 

 • Mikrogranty inwestycyjne (1 800 umów na łącznie 62 mln zł)
 • Granty do kapitału obrotowego (1 500 umów na łącznie 42,5 mln złotych)
 • Pożyczki płynnościowe (podpisano 300 umów z przedsiębiorcami)
 • Ulgi covidowe dla pożyczkobiorców (m.in. wakacje kredytowe).

 

Wsparcie dla branży gastronomicznej i fitness

 

 • Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne w niezwykle krótkim czasie wdrożyliśmy skuteczny mechanizm pozwalający na utrzymanie miejsc pracy
 • Obejmował dopłaty do wynagrodzeń (6-12 tys. na utrzymanie jednego lub dwóch stanowisk pracy)
 • Podpisano 450 umów grantowych
 • Na konta beneficjentów trafiło 4,6 mln złotych.

 

Segment medyczny naszego pakietu antykryzysowego

 

 • 180 milionów złotych na zakupy i inwestycje medyczne
 • Wsparcie dla wszystkich szpitali w regionie
 • Stworzona od podstaw pracownia tomografii komputerowej w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy
 • 138 respiratorów
 • 11 ambulansów
 • 4 nowe systemy do oznaczania koronawirusa dla laboratoriów
 • 40 defibrylatorów
 • nowy dedykowany oddział covidowy intensywnej terapii w marszałkowskim szpitalu (WSZ) w Toruniu
 • wsparcie wytchnieniowe dla medyków z pierwszej linii (nocleg i wsparcie psychologiczne) w szczycie epidemii – 6 300 noclegów dla 2 300 osób

 

Dla działających w systemie publicznej służby zdrowia przychodni i szpitali samorząd województwa zakupił kombinezony, maski (w tym certyfikowane maski przeciwdrobnoustrojowe) i rękawice ochronne. Dostępne są od ręki, bezpłatnie.

W lutym wznowiliśmy testowanie na obecność koronawirusa personelu medycznego placówek służby zdrowia.

 

Wsparcie dla instytucji wsparcia społecznego

 

 • Dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, schronisk dla bezdomnych i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych (m.in. domów dziecka)
 • Domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze w całym regionie otrzymały urządzenia do dekontaminacji pomieszczeń i środki ochrony osobistej
 • Mechanizm zakupowy obejmujący wsparcie przedsiębiorstw społecznych i pomoc dla domów pomocy społecznej

 

Ważnym, zwłaszcza w pierwszych miesiącach lockdownu, elementem pakietu była Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa.

 

 • 1 320 e-lekcji poprowadzonych przez najlepszych nauczycieli renomowanych szkół

 

Źródłem finansowania marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, czyli samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, są środki Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Warto podkreślić, że to szybka reakcja struktur Unii Europejskiej umożliwiła nam w krótkim czasie uruchomienie tych instrumentów w oparciu o środki RPO.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

6 lipca 2021 r.