Aktualności

Otwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Otwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Wojewódzka droga w Pakości teraz równa jak stół

Przy wykorzystaniu specjalnej technologii ograniczającej hałas zmodernizowano drogę wojewódzką nr 255 w centrum Pakości (powiat inowrocławski). Inwestycja o wartości 17 mln złotych poprawiła bezpieczeństwo uczestników ruchu. Symbolicznego usunięcia bariery drogowej dokonali w środę (7 lipca) na rynku miasta przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, poseł Dariusz Kurzawa oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

– Oddajemy do użytku zmodernizowaną drogę wojewódzką prowadzącą przez Pakość, która pozwoliła na rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem i komfortem przejazdu. Zdecydowaliśmy się na kompleksową rozbudowę trasy i najlepsze rozwiązania, które przez długi czas będą dobrze służyć wszystkim mieszkańcom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 255 o długości 2,2 km na odcinku z Pakości do pobliskiego Jankowa (powiat inowrocławski) objęła całościową rozbudowę pasa drogowego, m.in. wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Przebudowano skrzyżowania i zjazdy, a wzdłuż drogi powstały zatoki postojowe, parkingi, pobocza i kanalizacja deszczowa oraz sanitarna. Wykonano nowe oznakowania pionowe i poziome, rozbudowano też oświetlenie. Według najnowszych standardów zmodernizowana została sieć energetyczna i infrastruktura telekomunikacyjna.

Wzdłuż całego odcinka powstały nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Dzięki temu mieszkańcy zyskali bezpieczny trakt prowadzący m.in. w kierunku terenów rekreacyjnych i plaży gminnej nad Jeziorem Pakoskim. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową, prowadzącą na znajdującą się na jeziorze groblę zbudowano czterowlotowe rondo, wokół którego nasadzono drzewa i krzewy. Ważnym elementem zadania była także modernizacja przejazdu kolejowego.

Droga była wykonywana z użyciem technologii BBTM – betonu asfaltowego o bardzo cienkich warstwach, który sprzyja ograniczeniu hałasu. Bardzo dobre parametry związane z rozwiniętą teksturą nawierzchni poprawiły bezpieczeństwo i zdolność odprowadzania wody z jezdni. Wzdłuż krawężników zastosowano nowoczesne odwodnienie liniowe.

Łączny koszt inwestycji to 17 mln złotych. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z budżetu samorządu województwa oraz przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dużo dodatkowych prac

Podczas realizacji inwestycji uporządkowano wiele niezinwentaryzowanych wcześniej elementów infrastruktury podziemnej. Zaistniała konieczność wykonania ratowniczych badań archeologicznych, wskutek których odkryto m.in. zabytkowy korytarz podziemny i średniowieczne umocnienie brzegu starego koryta rzeki Noteci. Przebudowie musiał zostać poddany przepust zlokalizowany wzdłuż torów kolejowych.

Rozwiązania oczekiwane przez mieszkańców

Już na etapie prac projektowych uwzględniono zgłoszone przez mieszkańców sugestie i propozycje. Najważniejsze z nich to zastosowanie redukującej hałas nawierzchni, poszerzenie zjazdów na posesje, nowe miejsca parkingowe przy pakoskim rynku oraz ograniczenia prędkości.

Opracowana została koncepcja rozbudowy kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 255 z Pakości (powiat inowrocławski) w kierunku Strzelna (powiat mogileński). Do realizacji tego zadania planowane jest wykorzystanie środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. W perspektywie z lat 2014-2020 odbędzie się natomiast rewitalizacja rynku w Pakości, która uzupełni inwestycję drogową. Zadanie zrealizuje gmina Pakość, która otrzyma na ten cel unijne dofinansowanie.

Ważne liczby:

  • Długość trasy: 2,22km
  • Wartość inwestycji: 17,4 mln złotych
  • Dofinansowanie unijne (w ramach RPO): 14,8 mln złotych
  • Gwarancja: 7 lat

Drogi wojewódzkie – duży plac budowy

Droga wojewódzka nr 255 przebiega wzdłuż Jeziora Pakoskiego, łącząc Pakość ze Strzelnem. Ma długość 22 kilometrów i jest jedną z blisko 90 dróg, które podlegają samorządowi województwa kujawsko-pomorskiego. Sieć dróg wojewódzkich ma długość ponad 1700 kilometrów, z czego około 100 kilometrów znajduje się w  powiecie inowrocławskim. Obecnie prace trwają na drogach wojewódzkich o łącznej długości ponad 110 kilometrów.

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 mln złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 200 mln złotych przeznaczony na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach, co łącznie daje miliard złotych na poprawę jakości wojewódzkich tras. Z listą realizowanych obecnie zadań można zapoznać się na naszej stronie.

Zobacz też:

Zarząd Dróg Wojewódzkich i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

7 lipca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2021 r.

Otwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej w Pakości, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP