Aktualności

Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras
Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras

Stalowe Anioły 2021 – przyjmujemy zgłoszenia

Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności – teraz mają okazję zostać nagrodzeni za swoje działania. Trwa nabór wniosków w konkursie samorządu województwa „Stalowy Anioł”. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września.

 

– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Przyznając doroczne wyróżnienia, chcemy promować najciekawsze inicjatywy w tej dziedzinie, nowatorskie osiągnięcia oraz postawy rzetelności i ofiarności wśród pracowników, a także wolontariuszypodkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

„Stalowe Anioły” co roku trafiają do osób indywidulanych i zespołów, które wyróżniają się aktywnością i pomysłowością w pomocy mieszkańcom naszego województwa i są autorami najbardziej wartościowych inicjatyw społecznych. W tym roku po raz 15 docenimy ich bezinteresowną działalność. Poza statuetkami wyłonieni w konkursie otrzymują także nagrody finansowe i rzeczowe.

 

Kandydatów mogą zgłaszać laureaci poprzednich edycji konkursu oraz przedstawiciele:

  • organów administracji rządowej i samorządowej,
  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

 

Wnioski o przyznanie nagrody, w zamkniętych kopertach, należy składać do 30 września 2021 roku osobiście w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed siedzibą główną Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres urzędu (Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „Stalowy Anioł”.

 

 

Anioły pomocy społecznej

 

Wśród zeszłorocznych zwycięzców konkursu znalazły się osoby i grupy działające na rzecz rodzin oraz środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, których działania wywarły zasadniczy wpływ na jakość życia m.in. niepełnosprawnych i przewlekle chorych oraz dzieci i całych rodzin. Nagrody trafiły do 11 osób indywidualnych i 4 zespołów. Za pomoc podopiecznym schronisk dla bezdomnych psów i kotów wyróżniona została także Wiktoria Szyjkowska, jedenastoletnia uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie.

 

Zobacz też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

7 lipca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2021 r.