Aktualności

Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560, fot. Andrzej Goiński UMWKP
Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560, fot. Andrzej Goiński UMWKP

Otwarcie ścieżki rowerowej w powiecie brodnickim

Nowa ścieżka rowerowa połączyła Brodnicę z Osiekiem. Trasa biegnie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560 i łączy się z drogą pieszo-rowerową, biegnącą przy wybudowanej wcześniej obwodnicy miasta. Z połączenia cykliście mogą korzystać od początku lata. W niedzielę (25 lipca) w oficjalnym otwarciu ścieżki wziął udział wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

– Realizujemy szereg inwestycji, które wiążą się z budową nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów. W wielu działaniach, tak jak w Brodnicy, wspieramy też samorządy lokalne współfinansując inwestycję z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W perspektywie najbliższych lat chcemy stworzyć spójną sieć dróg rowerowych w Kujawsko-Pomorskiem. Rower stał się popularnym środkiem transportu, nie tylko w celach rekreacyjnych  – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nowa trasa rowerowa przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560 łączącej Brodnicę z Rypinem. Liczący prawie 7 km odcinek ścieżki zaczyna się w Osieku (powiat brodnicki) i prowadzi przez Gorczenicę do Ronda Warszawskiego w Brodnicy. Tam łączy się trasą rowerową wybudowaną wraz z obwodnicą Brodnicy o długości 2,5 km, umożliwiając rowerzystom połączenie z północną częścią miasta.

Ścieżka rowerowa posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2,5 metra.

Inwestycja została w 85 procentach dofinansowana środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestorem wiodącym była gmina Brodnica, a prace budowlane zakończyły się wiosną. Trasa przebiega również na terenie gminy Osiek i miasta Brodnicy. Z okazji otwarcie samorządy lokalne zorganizowały rajd rowerowy i szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na drogach.

Ważne liczby:

  • Długość nowej ścieżki: 6,63 km
  • Szerokość: 2,5 metra
  • Całkowita wartość projektu: 5,8 miliona złotych
  • Dofinansowanie unijne (Regionalny Program Operacyjny): 4,7 miliona złotych.

Duże inwestycje i wydatki

Od kilku lat kierowcy mogą skorzystać także ze zmodernizowanej trasy pomiędzy Brodnicą, Rypinem i granicą województwa. Droga została wzmocniona, powstały zatoki autobusowe, oświetlone przejścia dla pieszych, wyspy spowalniające ruch, aktywne oznakowanie i bariery. Przebudowane zostały również skrzyżowania. Koszt inwestycji wyniósł  50 milionów złotych, kolejne 48 milionów złotych kosztowała obwodnica Brodnicy. Na drodze zmodernizowany został również most w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Brodnicy. Inwestycje powstały, dzięki środkom unijnym z RPO 2014-2020.

Trwają przygotowania do kolejnych dużych inwestycji:

  • budowy obwodnicy Rypina od strony wschodniej
  • budowy kolejnego etapu obwodnicy Brodnicy od strony południowo-wschodniej.

Samorząd województwa zgłosił te zadania w naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki na inwestycje drogowe

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie i realizację zadań drogowych zabezpieczył środki o łącznej wartości 800 milionów złotych, które zostaną wykorzystane na przeprowadzenie inwestycji do 2023 roku. Do tej kwoty dołączyliśmy kolejne 200 milionów złotych przeznaczony na modernizację infrastruktury drogowej w następnych trzech latach, co łącznie daje miliard złotych na poprawę jakości wojewódzkich tras. Z listą realizowanych obecnie zadań można zapoznać się na naszej stronie.

 

 Zobacz też:

Zarząd Dróg Wojewódzkich i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

26 lipca 2021 r.

Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560, fot. Andrzej Goiński UMWKPŚcieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560, fot. Andrzej Goiński UMWKPŚcieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560, fot. Andrzej Goiński UMWKPOtwarcie ścieżki rowerowej pomiędzy Brodnicą i Osiekiem, fot. Czas BrodnicyOtwarcie ścieżki rowerowej pomiędzy Brodnicą i Osiekiem, fot. Czas BrodnicyOtwarcie ścieżki rowerowej pomiędzy Brodnicą i Osiekiem, fot. Czas Brodnicy