Aktualności

Rajd rowerowy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Rajd rowerowy, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Pieniądze na regionalną turystykę rozdane

60 tysięcy złotych z budżetu województwa przeznaczono w tym roku na realizację projektów z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dzięki temu dofinansowaniu organizacje pozarządowe zorganizują rajdy piesze i rowerowe, konkursy i warsztaty.

– Dzięki przedsięwzięciom i imprezom przygotowywanym przez organizacje pozarządowe wzrasta atrakcyjność turystyczna naszego województwa. Tego typu inicjatywy to ważny wkład w rozwój regionalnej oferty oraz popularyzację i upowszechnianie turystyki na Kujawach i Pomorzu. Dzięki nim coraz więcej osób może odkrywać atrakcje swoich małych ojczyzn – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach konkursu pn. ,,Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” do 21 organizacji pozarządowych z regionu trafiło w sumie 60 tysięcy złotych. Otrzymane dofinansowanie umożliwi Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu stworzenie kompleksowych ofert weekendowych oraz ich promocję, Klub Turystyki Rowerowej Horyzont z Izbicy Kujawskiej zorganizuje rajd rowerowy „Szlakiem Megalitów”, a Oddział PTTK w Golubiu-Dobrzyniu po raz 53. przeprowadzi Rajd Pieszy Szlakiem Fryderyka Chopina.

Lista dofinansowanych projektów

Urząd Marszałkowski corocznie wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku w puli środków blisko 7 milionów złotych, które zostaną rozdysponowane w ramach 20 konkursów.

Czytaj także:

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

8 lipca 2022 r.