Aktualności

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Wsparcie na profilaktykę uzależnień

680 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa trafi w tym roku na realizację programów profilaktycznych propagujących walkę z alkoholizmem oraz narkomanią, a także projektów wsparcia dla rodzin osób uzależnionych, między innymi z terenów wiejskich. Środki zostały przyznane w ramach trzech konkursów adresowanych do organizacji pozarządowych.

W ramach konkursu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanie przeznaczono między innymi na realizację różnego rodzaju programów profilaktycznych, akcji edukacyjnych, zajęć terapeutycznych oraz uruchomienie specjalistycznych poradni. Kwota wsparcia wynosi 260 tysięcy złotych i otrzymają ją między innymi Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii oraz grudziądzkie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Lista dofinansowanych projektów

Na przeciwdziałanie narkomanii, w tym m.in. na edukację młodzieży, profilaktykę uzależnień, wsparcie dla rodzin osób uzależnionych, przeznaczyliśmy 350 tysięcy złotych. Wśród  organizacji, które otrzymały dotacje, są: Stowarzyszenie „Monar” z oddziałem w Bydgoszczy, toruńska Fundacja „Parasol” i Kujawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Wiślak-Włocławek”.

Lista dofinansowanych projektów

Dofinansowanie trafiło także do organizacji realizujących programy profilaktyki uzależnień służące aktywizacji środowisk wiejskich. Możliwe będzie uruchomienie grup wsparcia oraz punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Na te działania przeznaczyliśmy 70 tysięcy złotych. Otrzymały je między innymi Spółdzielnia Socjalna „Zbójeński Kredens” działająca na terenie gminy Zbójno w powiecie golubsko-dobrzyńskim, toruńskie Stowarzyszenie Gildia Superbohaterów, a także Fundacja Stop Zło z Włocławka.

Lista dofinansowanych projektów

Jak co roku Urząd Marszałkowski wsparł realizację projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku w puli środków znalazło się blisko 7 milionów złotych, które zostały  rozdysponowane w ramach 20 konkursów.

Czytaj także:

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

1 lipca 2022 r.