Aktualności

Obrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Obrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Obrady Komitetu Monitorującego RPO

W Ciechocinku odbyło się dwudniowe (13-14 września) posiedzenie Komitetu Monitorującego naszego Regionalnego Programu Operacyjnego perspektywy finansowej 2014-2020. Gremium zapoznało się z informacją o stanie wdrażania RPO i z raportem o zaawansowaniu prac nad programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Obrady prowadził dyrektor marszałkowskiego Departamentu Funduszy Europejskich Rafał Pietrucień.

Nasz RPO 2014-2020 jest obecnie na ostatniej prostej wdrażania. Zakontraktowaliśmy już 96 proc. środków, które mieliśmy do dyspozycji, co oznacza blisko 3 300 umów z beneficjentami wsparcia, o łącznej wartości 8,4 mld złotych. 1 800 projektów zostało już zakończonych, 1,5 projektów, inwestycyjnych i tzw. miękkich, jest w trakcie realizacji.

Prezentująca raport na temat stanu wdrażania RPO dyrektor Departamentu Wdrażania RPO w Urzędzie Marszałkowskim Barbara Jesionowska podkreśliła, że poziom kontraktacji środków jest bardzo dobry, podobnie jak poziom certyfikacji. Zaapelowała też do beneficjentów o lepszą jakość przygotowywanych przez nich wniosków o płatność, bo to wydatnie skróci proces ich rozpatrywania i przyspieszy wypłatę pieniędzy.

Z naszych prowadzonych na bieżąco analiz wynika m.in., że istnieje niewielka dysproporcja w dofinansowaniu środkami unijnymi między najsłabszymi ekonomicznie i pod względem rozwoju społecznego gminami a pozostałymi obszarami województwa. Analizy te potwierdzają słuszność prowadzonej przez samorząd województwa polityki rozwoju, uwzględniającej m.in. potrzeby średnich miast i terenów wiejskich.

Wszystkie finansowane w ramach RPO 2014-2020 przedsięwzięcia muszą zostać zakończone do końca przyszłego roku, ostatnie wypłaty środków dla beneficjentów w połowie 2024 roku. W końcu lipca 2024 złożymy do Komisji Europejskiej wniosek o płatność końcową.

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, nasz nowy program regionalny będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy, zamyka się kwotą 1 836 mln euro. Intensywne prace nad nim trwają od trzech lat. W sierpniu zarząd województwa przyjął uaktualnioną wersje projektu dokumentu, uwzględniającą uwagi Komisji Europejskiej i polskiego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a kilkanaście dni temu podpisaliśmy kontrakt programowy z rządem, który jest formalną przepustką do oficjalnych negocjacji z KE. Negocjacje te powinny zakończyć się w październiku, zatwierdzenia FEdKP przez komisję spodziewamy się pod koniec roku. Wdrażanie programu rozpocznie się w pierwszym lub drugim kwartale 2023.

KM przyjął uchwałę, która umożliwia wykorzystanie środków RPO 2014-2020 do stworzenia właściwego standardu funkcjonowania ewakuowanego do Torunia ukraińskiego domu opieki. Podopieczni placówki to 85 osób w wieku 8-32 lata, wszystkie są głęboko niepełnosprawne intelektualnie i psychicznie, a dodatkowo dotknięte chorobami towarzyszącymi. Samorząd województwa oddał do dyspozycji placówki budynek po dawnym szpitalu psychiatrycznym. Obiekt wymaga remontu.

Zobacz Dawny szpital psychiatryczny dla chorych z Ukrainy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

13 września 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 14 września 2022 r.

Obrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPObrady Komitetu Monitorującego RPO w Ciechocinku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP