Aktualności

Podopieczni ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie trafili do Torunia, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Podopieczni ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie trafili do Torunia, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Dawny szpital psychiatryczny dla chorych z Ukrainy (UA)

Niepełnosprawni intelektualnie podopieczni ewakuowanego w związku z działaniami wojennymi domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie, którzy dwie doby jechali do Polski zwykłym autokarem, by trafić najpierw do harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie, a następnie do zajazdu w Biskupinie, zostali ostatecznie umieszczeni w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Decyzję w tej sprawie po uzgodnieniach z wojewodą podjął marszałek Piotr Całbecki. 

Українська версія внизу сторінки

Niepełnosprawni intelektualnie podopieczni ewakuowanego w związku z działaniami wojennymi domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie, którzy dwie doby jechali do Polski zwykłym autokarem, by trafić najpierw do harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie, a następnie do zajazdu w Biskupinie, zostali ostatecznie umieszczeni w budynku dawnego szpitala psychiatrycznego w Toruniu. Decyzję w tej sprawie po uzgodnieniach z wojewodą podjął marszałek Piotr Całbecki. 

 

– Naszym obowiązkiem jest pomoc tym osobom, chorym i wymagającym opieki  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Chodzi o 60 osób, z których jedna trzecia to osoby z głębokim stopniem niepełnosprawności umysłowej i chorobami towarzyszącymi (sprzężonymi), leżące. Niektóre z nich, po wielogodzinnej uciążliwej podróży, przyjechały do naszego regionu odwodnione i z odleżynami. Zarówno w Smerzynie, jak i w Biskupinie zajęły się nimi troskliwie lokalne władze i lokalne służby pomocowe, służby medyczne i grupy wolontariuszy, jednak szybko okazało się, że żaden z tych obiektów nie jest przystosowany do tego typu zadań.

 

W porozumieniu z wojewodą i starostwem powiatowym w Żninie marszałek Piotr Całbecki zdecydował o oddaniu do dyspozycji ukraińskiego domu opieki pustych budynków po szpitalu psychiatrycznym przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu. W pierwszej kolejności przewiezieni tu zostali podopieczni leżący, w środę (16 marca) dołączyli do nich pozostali. Obecnie podopiecznymi opiekują się polscy wolontariusze, w tym lekarze i zakonnice ze zgromadzeń w Kujawsko-Pomorskiem.

 

Ukraińskie miasto Chmielnicki jest stolicą obwodu chmielnickiego, który jest naszym obwodem partnerskim.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 marca 2022 r.

 

Podopieczni ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie trafili do Torunia, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodopieczni ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie trafili do Torunia, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPodopieczni ewakuowanego domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie trafili do Torunia, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

 

КОЛИШНЯ ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ ДЛЯ ХВОРИХ З УКРАЇНИ

Підопічні евакуйованого будинку престарілих у Хмельницькому в Українї, вирушили до Торуня, фото: Міколай Курас для UMWKP

Інтелектуально неповносправні підопічні евакуйованого у зв’язку з військовими діями будинку престарілих в Хмельницькому в Україні, які два дні їхали до Польщі на звичайному автобусі, щоб потрапити спочатку в скаутський центр відпочинку в Смержині, після в Біскупіні і  в кінцевому підсумку були поміщені в будівлю колишньої психіатричної лікарні в Торуні. Рішення з цього питання за погодженням з воєводою прийняв маршал Пьотр Цалбецькі.

– Наш обов’язок – допомогти тим людям, які хворіють і потребують догляду, – каже маршал Пьотр Цалбецькі.

Це близько 60 осіб, третина з яких – люди з глибоким ступенем розумової вади та супутніми (поєднаними) захворюваннями, лежачі. Деякі з них після багатогодинної важкої дороги прибули до нашого краю зневодненими та з пролежнями. І в Смержині, і в Біскупіні місцева влада та місцеві служби допомоги, медичні служби та групи волонтерів опікувалися ними, але швидко виявилося, що жоден із цих закладів не пристосований для такого роду завдань.

Консультуючись із воєводою та окружним управлінням у Жніні, маршал Пьотр Цалбецькі вирішив передати в розпорядження українського будинку престарілих порожні будівлі психіатричної лікарні на вул. Склодовської-Кюрі в Торуні. В першу чергу сюди перевезли лежачих, у середу (16 березня) до них приєдналися інші. Зараз підопічними опікуються польські волонтери, серед яких лікарі та черниці з конгрегацій у Куявсько-Поморському.

Українське місто Хмельницький є столицею Хмельницької області, яка є нашим партнерським регіоном.

 

Беата Кшемінська

Речник Уряду Маршалківського

 

15 березня 2022 р.

Востаннє оновлено: 22 березня 2022 р.