Aktualności

Ubiegłoroczna gala rozdania nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Ubiegłoroczna gala rozdania nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Nagrody za najlepsze inicjatywy po raz piętnasty!

W konkursie „Rodzynki z pozarządówki” wyróżniamy najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych z regionu. Ich twórcom i realizatorom przyznawane są nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Do rozdysponowania 30 tysięcy złotych. Na zgłoszenia czekamy jeszcze dziś (31 marca).

Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Ideą konkursu „Rodzynki z pozarządówki” jest wsparcie mniejszych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, realizujących interesujące, nowatorskie projekty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Czekamy na zgłoszenia dotyczące projektów na rzecz pożytku publicznego, realizowanych w ubiegłym roku przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty trzeciego sektora, w tym działające na tym polu instytucje kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.

Uczestnicy konkursu powinni spełniać następujące warunki:

  • być bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu)
  • posiadać siedzibę i działać na terenie naszego regionu
  • ich roczne przychody nie mogą przekraczać 300 tys. złotych.

Nagrody są przyznawane w formie finansowej, w puli 30 tysięcy złotych. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w trzech poprzednich edycjach.

Szczegółowe informacje i dokumenty

Zgłoszenia konkursowe należy w zamkniętej kopercie przesłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Konkurs Rodzynki z pozarządówki”

Termin składania wniosków upływa 31 marca (decyduje data stempla pocztowego).

Wśród ubiegłorocznych laureatów znaleźli się między innymi:  Czernikowskie Stowarzyszenie na

Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Daj Szansę z Włocławka, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin, Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy czy wąbrzeskie Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej.

Poniżej informacje o ostatnich trzech edycjach konkursu:

Urząd Marszałkowski wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  W strukturze Urzędu Marszałkowskiego funkcjonuje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (strona internetowa prowadzona przez Biuro), ważną rolę konsultacyjną i doradczą spełniają Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj też: Podaruj 1 procent organizacji w regionie

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

15 marca 2022 r.

ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022 r.