Aktualności

Ubiegłoroczna uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP
Ubiegłoroczna uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Rodzynki z pozarządówki”, fot. Andrzej Goiński dla UMWKP

Rodzynki trzeciego sektora

Wyłoniliśmy laureatów trzynastej edycji konkursu o nagrodę marszałka województwa „Rodzynki z pozarządówki”. Nagrodziliśmy 12 najlepszych inicjatyw społecznych realizowanych w ubiegłym roku przez organizacje pozarządowe. Ze względu na epidemię Covid-19 uroczysta gala wręczenia nagród nie odbędzie się.

 

Spośród 26 inicjatyw zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, kapituła konkursowa jednomyślnie postanowiła zarekomendować do nagrody zarządowi województwa 12 przedsięwzięć. Ich realizatorom przyznano równorzędne nagrody finansowe  po 2,5 tysiąca złotych każda, wraz z tytułami „Rodzynki z pozarządówki”. Wśród laureatów są m.in. bydgoskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam”, grudziądzka Fundacja „Pomimo Wszystko”, inowrocławskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie z Torunia.

 

  

– Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne.  Z satysfakcją wyróżniamy i wspieramy mniejsze organizacje pozarządowe, te opierające się przede wszystkim na wolontariacie, których interesujące, nowatorskie działania mogą być inspiracją dla innych ngo-sów – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

W trakcie dwunastu poprzednich edycji konkursu nagrodziliśmy 131 organizacji pozarządowych. Wśród ubiegłorocznych laureatów znalazły się między innymi: Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi, Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga,  Stowarzyszenie Zielona Lipa w powiecie lipnowskim, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w powiecie inowrocławskim, Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy w powiecie mogileńskim.

 

Poniżej informacje o ostatnich trzech edycjach konkursu:

 

Współpraca samorządu i organizacji pozarządowych

W Kujawsko-Pomorskiem współpracę NGO-sów z samorządem województwa budujemy w oparciu o Radę Działalności Pożytku Publicznego (więcej) oraz Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – gremium tworzone przez reprezentantów sektora ngo-sów z całego województwa (więcej). Oba zespoły współpracują ściśle z działającym w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

 

Wsparcie dla NGO-sów

Każdego roku pozarządówki z regionu otrzymują środki z budżetu województwa na realizację setek różnego rodzaju projektów z zakresu ochrony zdrowia, spraw społecznych, rozwiązywania problemów uzależnień, a także kultury, sportu i turystyki. W ubiegłym roku dotacje w wysokości ponad 6,5 miliona złotych rozdysponowaliśmy w ramach 26 otwartych konkursów ofert (więcej). W tym roku na realizację zadań publicznych przeznaczyliśmy blisko 8 milionów złotych. Formą wsparcia dla organizacji pozarządowych jest także coroczny konkurs na dofinansowanie wkładów własnych dla projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, np. środków unijnych lub krajowych. Wyniki dwudziestu sześciu tegorocznych konkursów tutaj.

 

Środki dla organizacji pozarządowych są też dostępne w ramach wielu konkursów dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Chodzi między innymi o wsparcie, którym dysponują lokalne grupy działania i w których pozarządówki same aktywnie działają. W ubiegłym roku na rzecz NGO-sów z regionu trafiło ponad 246 milionów złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, prawie 8,5 miliona złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz blisko 130 tysięcy złotych w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

Samorząd województwa oferuje instytucjom trzeciego sektora również całoroczne, bezpłatne doradztwo z dziedziny prawa i rachunkowości. Podczas indywidualnych spotkań eksperci, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, służą pomocą m.in. przy sporządzaniu planów finansowych i rozliczaniu dotacji (więcej).

 

Pozarzadówki z regionu mogą także liczyć na wsparcie w postaci nieodpłatnego wypożyczenia sal konferencyjnych i sprzętu multimedialnego, będących w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego.

 

Granty dla pozarzadówek

W trudnym okresie spowodowanym pandemią Covid-19 organizacje pozarządowe w regionie mogą liczyć na wsparcie samorządu województwa w ramach marszałkowskiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. By wspomóc działalność instytucji trzeciego sektora uruchamiamy granty i otwieramy możliwość antykryzysowego wykorzystania puli środków przeznaczonej na szkolenia dla pracowników. 

Zobacz:

 

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 czerwca 2020 r.