Aktualności

Wśród objętych dodatkami do pensji są m.in. pracownicy DPS w Chełmnie, fot. Andrzej Goiński/UMWKP.
Wśród objętych dodatkami do pensji są m.in. pracownicy DPS w Chełmnie, fot. Andrzej Goiński/UMWKP.

Tak działa nasz pakiet antykryzysowy (raport)

1 400 tysięcy złotych – taka jest łączna wartość wypłaconych już pracownikom domów pomocy społecznej i innych powiatowych instytucji pomocowo-opiekuńczych w całym regionie dodatkowych wynagrodzeń w ramach samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce. Nasz pakiet antykryzysowy obejmuje też m.in. zakupy medycznych środków ochrony osobistej i sprzętu dla szpitali, pożyczki obrotowe i mikrogranty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Budżet wynosi 740 milionów złotych.  

Wsparcie strefy usług społecznych

Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników swoich domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i schronisk dla bezdomnych prowadzą już wszystkie miasta na prawach powiatu (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz) oraz 11 powiatów ziemskich (aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, mogileński, świecki, toruński, tucholski, wąbrzeski i włocławski). Otrzymało je już ponad 1 600 osób. W powiatach lipnowskim, nakielskim, radziejowskim, rypińskim, sępoleńskim i żnińskim dodatkowe wynagrodzenia za maj i czerwiec trafią na konta personelu jeszcze w tym miesiącu.

Przyjęliśmy, że ze względu na stopień zagrożenia należy te dodatki zróżnicować. Tysiąc złotych brutto przyznajemy personelowi, których obowiązki wymagają stałych kontaktów z podopiecznymi, połowę tej sumy pozostałym zatrudnionym w tych placówkach.

Takie same dodatki do pensji otrzymają wkrótce także osoby zatrudnione w podobnych ośrodkach prowadzonych przez gminy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne, a także opiekunki środowiskowe. Wnioski aplikacyjne o granty na ten cel złożyło 47 instytucji – trwają procedury związane z weryfikacją i oceną wniosków oraz podpisywaniem pierwszych umów.

Na wart 41 milionów złotych segment wsparcia systemu usług społecznych składają się także zakupy środków ochrony osobistej dla ponad 11 tysięcy osób i zakup 10 tysięcy testów diagnostycznych.

Wsparcie dla szpitali

Trwają zakupy aparatury leczniczej i diagnostycznej, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków dezynfekcyjnych oraz potrzebnych służbie zdrowia w obecnej sytuacji rozwiązań teleinformatycznych – krok po kroku realizujemy wart 130 milionów złotych medyczny segment pakietu antykryzysowego. Placówki otrzymały już kwalifikowane medyczne środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne wartości 10 milionów złotych oraz karetki, sprzęt i aparaturę za łącznie 8 milionów złotych.

Ratująca życie aparatura medyczna wysokiej klasy trafiła m.in. do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu (który podczas epidemii funkcjonuje jako jednoimienny szpital zakaźny) oraz szpitali w podwyższonej gotowości: Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii, Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. To m.in. karetki transportowe, respiratory, systemy intensywnego nadzoru medycznego, pulsoksymetry i aparatura do wysokoprzepływowej terapii tlenem, urządzenia do bezpiecznej dekontaminacji pomieszczeń (czyli unieszkodliwiania i usuwania drobnoustrojów z powietrza i powierzchni).

Pomoc dla gospodarki

Wielkim zainteresowaniem cieszą się mikrogranty inwestycyjne oferowane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego (TARR). To dotacje inwestycyjne w wysokości 30 lub 60 tys. złotych, adresowane do małych i średnich firm, które zadeklarują utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy. W ramach tego narzędzia wspieramy też małe sklepy, piekarnie, punkty apteczne – za pomocą mikrodotacji w wysokości do 2 tys. złotych na zakup urządzeń filtrujących powietrze.

W ogłoszonym na początku czerwca pierwszym naborze złożono ponad 1000 wniosków (najwięcej z Bydgoszczy i Torunia) na łącznie blisko 40 milionów złotych (w tym 31 wniosków o mikrodotacje na urządzenia oczyszczające powietrze). Obecnie trwa ich weryfikacja. Ogłoszenie listy beneficjentów, podpisywanie umów i pierwsze przelewy na konta firm zaplanowano na drugą połowę lipca.

Planowany jest już kolejny nabór, informacje pojawią się na stronie TARR i Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego (KPFP) pod koniec czerwca.

Nasi przedsiębiorcy mają też do dyspozycji pożyczki płynnościowe (m.in. na wynagrodzenia, do 1 mln zł na 2,09-2,84 proc. na 6 lat). Więcej informacji na stronie KPFP: https://kpfp.org.pl/pozyczki-dla-twojej-firmy/

Granty dla pozarządówek

Uruchamiamy też granty dla instytucji trzeciego sektora i otwieramy możliwość antykryzysowego wykorzystania puli środków przeznaczonej na szkolenia dla pracowników.

Zobacz:

Ochrona rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Toruniu jest zaangażowany w dotyczące ochrony miejsc pracy działania rządowej Tarczy Antykryzysowej (wspierane w naszym regionie finansowo przez samorząd województwa). W WUP stworzono czterostanowiskową infolinię (tel. 56 66 93 995) i dwuosobowe stanowisko do obsługi e-mailowej zapytań związanych z udzielaniem objętej tarczą pomocy (tarcza@wup.toruń.pl). Pracownicy WUP udzielili już blisko 7 tysięcy porad telefonicznych i 1,5 tysiąca e-mailowych. WUP zamieszcza przydatne przedsiębiorcom w kryzysie informacje na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Wnioski przedsiębiorców rozpatruje na bieżąco 30 pracowników. Dotąd wpłynęło prawie 3 tysiące wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń na łącznie blisko pół miliarda złotych; 1 291 pracodawcom wypłacono łącznie 111 milionów złotych, co pozwoliło objąć wsparciem 44 200 pracowników.

Powiatowe urzędy pracy wypłaciły 76 tysiącom przedsiębiorców i prowadzącym działalność gospodarczą organizacjom pozarządowym w całym regionie łącznie 400 milionów złotych na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i bieżących kosztów funkcjonowania (wsparcie objęło 24,5 tys. pracowników przedsiębiorstw i 5,5 tys. samozatrudnionych oraz ponad 300 pracowników organizacji pozarządowych), a także w charakterze pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (67 tys. mikroprzedsiębiorstw, łączne wsparcie ponad 300 milionów złotych)

Nasza e-Szkoła

Informując o wdrażaniu pakietu antykryzysowego nie sposób nie wspomnieć o fenomenie i sukcesie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Przez 14 tygodni jej funkcjonowania odbyły się 842 lekcje w internecie z 2,5 mln odsłon i 14 tys. subskrypcji. Zajęcia prowadziło 33 wybitnych pedagogów. Nakłady wynoszą 1,3 mln złotych.

Wart 740 milionów złotych samorządowy wojewódzki program przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Piotr Całbecki

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22 czerwca 2020 r.