Aktualności

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Pakiet antykryzysowy. Granty dla organizacji pozarządowych

Osiem milionów złotych – to wartość nowego instrumentu wsparcia w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, który kierujemy do organizacji pozarządowych w regionie. Pomoc będzie można wykorzystać na pokrycie kosztów utrzymania i działania statutowe, na pomoc społecznościom lokalnym w walce z epidemią i jej skutkami oraz na wzmożoną w czasie pandemii działalność charytatywną. Granty przyznawać będziemy za pośrednictwem czterech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w naszym regionie.

 

Na konferencji prasowej 2 czerwca marszałek Piotr Całbecki przedstawił plan uruchomienia nowych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w regionie, które pozwolą im przetrwać kryzys, utrzymać miejsca pracy i wspomóc lokalną społeczność w walce z epidemią. Zanim pomoc zostanie uruchomiona, nowy instrument wsparcia musi uzyskać akceptację Komisji Europejskiej, a następnie konsultowany będzie z wojewodą.

 

– Zależy nam, by z pomocy mogły skorzystać nie tylko duże organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, ale też te najmniejsze, na przykład koła gospodyń wiejskich. Środki chcemy udostępniać na różne obszary działań, by o granty mogły ubiegać się wszystkie organizacje – mówił marszałek Piotr Całbecki

 

Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie na działania w trzech obszarach:

 

  • realizację działalności statutowej – wsparcie finansowe pozwoli m.in. na opłacenie rachunków i zobowiązań, wypłatę wynagrodzenia dla pracowników i bieżące zakupy;
  • działalność na rzecz społeczności lokalnych – m.in. zaopatrzenie mieszkańców regionu w maseczki, przygotowanie materiałów informacyjnych, pomoc w walce ze skutkami pandemii;
  • zwiększenie dotychczasowego pakietu usług charytatywnych – m.in. granty na pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowego personelu, środki na zakup posiłków dla potrzebujących i dostarczanie żywności.

 

Organizacje będą mogły ubiegać się o wparcie w postaci grantów w każdym z obszarów. Wartość pojedynczego grantu wynosi do 50 tysięcy złotych. Ilość przyznanych grantów zależeć będzie od liczby pracowników zatrudnionych na etatach:

 

  • do 5 etatów – 1 grant
  • do 10 etatów – 2 granty
  • do 15 etatów – 3 granty
  • do 20 etatów – 4 granty.

 

To nie jest pierwsza forma pomocy na walkę z epidemią i jej skutkami, którą kierujemy do organizacji pozarządowych. Już w tej chwili we współpracy z czterema Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie realizujemy projekt pomocowy dla podmiotów ekonomii społecznych, w tym m.in. spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej oraz właśnie organizacji pozarządowych. Przekazaliśmy na te działania 4 miliony złotych. W ramach projektu OWES zakupują od podmiotów ekonomii społecznej wytwarzane przez nich produkty, m.in. maseczki i środki ochrony osobistej, które trafiają następnie do podmiotów potrzebujących pomocy, m.in. domów dziecka i ośrodków młodzieżowych, DPS-ów i innych instytucji pomocy społecznej.

 

Efekty wdrażania marszałkowskiego pakietu antykryzysowego, będącego programem przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, widoczne są w całym regionie. Do szpitali trafiły już medyczne środki ochrony osobistej i nowy sprzęt o wartości 18 milionów złotych. W domach pomocy społecznej w całym województwie przeprowadziliśmy blisko 700 testów w kierunku Covid-19, a pracownicy tych instytucji otrzymują dopłaty do pensji w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie (zaplanowano dopłaty do wynagrodzeń przez 3 miesiące). Przedsiębiorcy korzystają z pożyczek obrotowych i uruchomionych od wczoraj (1 czerwca) mikrograntów inwestycyjnych (więcej).

 

Zobacz:

 

Środki na realizację wartego 740 milionów złotych, samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.   Wykorzystano dostępne jeszcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020  wolne środki, na co zgodziła się  Komisja Europejska.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

2 czerwca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 3 czerwca 2020 r.

 

Konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego dotycząca wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach naszego pakietu antykryzysowego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP