Aktualności

Odrestaurowana skrzynia posagowa, fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
Odrestaurowana skrzynia posagowa, fot. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Skrzynie posagowe – malowane, obrzędowe, cenne

Skrzynie posagowe to jeden z najstarszych typów mebli związanych z kulturą ludową, które popularne były w domach od drugiej połowy XIX do początku XX wieku. Ich cechą charakterystyczną są barwne, ręcznie malowane motywy roślinne występujące przede wszystkim w części frontalnej. Skrzynie stanowiły element obrzędowy związany z zamążpójściem. Kobiety przechowywały w nich najcenniejsze przedmioty wchodzące w skład posagu.

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku posiada jedną z największych w Polsce kolekcji skrzyń wiannych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej liczącą 60 sztuk. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możliwe było odrestaurowanie i zakonserwowanie 19 takich skrzyń. Dotacja została przyznana w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych” przy dofinansowaniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Konserwacja prowadzona była przez włocławską Pracownię Renowacji Antyków Romana Wietrzyckiego w dwóch etapach. Od maja do sierpnia renowacji poddano 9 skrzyń dobrzyńskich i 1 kujawską. Kolejne prace od września do listopada objęły 9 skrzyń kujawskich. Etapy prac były na bieżąco konsultowane z pracownikami włocławskiego muzeum. Równolegle wykonana została dokumentacja fotograficzna i zrealizowany zapis filmowy.

 

Jutro (1 grudnia) udostępniona zostanie wystawa czasowa „Półskrzyneczek i wianeczek. Konserwacja posagowych skrzyń malowanych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”, która prezentowana będzie do 27 grudnia. W przypadku dalszego obowiązywania obecnych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną wystawa zostanie udostępniona w formie wirtualnego spaceru i na stronie internetowej muzeum. 

 

Po zakończeniu wystawy czasowej skrzynie staną się częścią wystawy stałej w Muzeum Etnograficznym we Włocławku.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego jest organem prowadzącym dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Składa się ono z Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie oraz oddziałów na terenie Włocławka.

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

 3 czerwca 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2020 r.