Aktualności

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

E-Szkoła dla ukraińskich dzieci nabiera tempa (UA)

Blisko dwoma tysiącami wyświetleń dziennie zakończył się pierwszy tydzień zajęć Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Ukraińskich uczniów zapraszamy m.in. na lekcje języka polskiego, angielskiego i matematyki. Dla najmłodszych przygotowaliśmy gry i zabawy. Początek codziennie o godzinie 14. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. 

Українська версія внизу сторінки

Blisko dwoma tysiącami wyświetleń dziennie zakończył się pierwszy tydzień zajęć Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej. Ukraińskich uczniów zapraszamy m.in. na lekcje języka polskiego, angielskiego i matematyki. Dla najmłodszych przygotowaliśmy gry i zabawy. Początek codziennie o godzinie 14. Wszystkie zajęcia są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji.

– Naszą e-Szkołę rozwijamy w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy, którzy przybyli nie tylko do naszego kraju, ale także innych państw. Przybywa zarówno nauczycieli, jak i oglądających. Nasze zajęcia są także wsparciem dla ośrodków organizujących czas dzieciom i młodzieży – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Koniec tygodnia odbędzie się pod znakiem zajęć o regionie z Nadzieją Hajduczenią i języka angielskiego z Tetianą Bobko. Początek wyjątkowo o 15.

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

Wkrótce uruchomimy kolejne studio, dzięki któremu równolegle transmitowane będą zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i uczniów klas średnich.

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio.

Ukraińscy nauczyciele, którzy chcą do nas dołączyć i prowadzić lekcje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, mogą zgłaszać się za pośrednictwem poczty elektronicznej: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

W planie zainaugurowanej w ubiegłym tygodniu ukraińskiej części naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach.

Czytaj

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

14 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2022 r.

Zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Електронна школа для українських дітей набирає обертів

Майже двома тисячами переглядів на день закінчився перший тиждень занять у Куявсько-Поморській інтернет-школі. Українських учнів ми запрошуємо, між іншим, на уроки польської та англійської мов й математики. Для найменших ми підготували ігри та забави. Початок щоденно о 14.00. Усі заняття записуються та архівуються на YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła , ви можете повернутися до них поза годинами ефіру.

– Ми розвиваємо нашу електронну школу таким чином, щоб максимально відповідати потребам молодих громадян України, що приїхали не тільки до нашого регіону, але також і до інших країн. Прибувають однаково й вчителі, і глядачі. Наші заняття також є підтримкою для спілок, що організовують час дітей та молоді, – підкреслює маршал Піотр Цалбецькі.

Кінець тижня буде присвячений заняттям про регіон з Надією Гайдученєю та англійській мові з Тетяною Бобко. Початок виключно о 15:00

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

Незабаром ми запустимо ще одну студію, завдяки якій одночасно транслюватимуться заняття для учнів початкової школи та середніх класів.

За технічну сторону заходу відповідає маршальська доцільна спілка Куявсько-Поморський Центр Цифрових Компетенцій Conectio.

Українські вчителі, що хочуть приєднатися до нас і проводити уроки в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, можуть подати заявку на електронну пошту: eszkola@kujawsko-pomorskie.pl.

У плані української частини нашої електронної школи будуть уроки з польської та англійської мов, математики, інформатики та мистецтв, а також регіональна освіта, польська та українська культура, для найменших – дошкільне навчання. Ученики зможуть також отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого, вчителями з України, що приїхали до Польщі останніми тижнями.

Читайте далі:

Беата Кшемінська/Beata Krzemińska
речник Маршальської Установи

14 березня 2022 року
Останнє оновлення: 18 березня 2022 року

fot.: Заняття в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, фот. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP