Aktualności

Zajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Zajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Kujawsko-Pomorska e-Szkoła dla uczniów z Ukrainy (UA)

Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży. Aby umożliwić im kontynuowanie nauki i wesprzeć w poznawaniu regionu, uruchomiliśmy prowadzone w języku ukraińskim zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. We wczorajszej (8 marca) inauguracji wziął udział marszałek Piotr Całbecki. Zajęcia dostępne m.in. na kanale Youtube.

Українська версія внизу сторінки

 

Szacuje się, że z objętej wojną Ukrainy do Polski uciekło już ponad 400 tysięcy dzieci i młodzieży. Aby umożliwić im kontynuowanie nauki i wesprzeć w poznawaniu regionu, uruchomiliśmy prowadzone w języku ukraińskim zajęcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej. We wczorajszej (8 marca) inauguracji wziął udział marszałek Piotr Całbecki. Zajęcia dostępne m.in. na kanale Youtube.

 

– Cieszę się, że w tak krótkim czasie udało się wcielić nasz plan w czyn. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten projekt, którzy z entuzjazmem włączyli się w jego realizację. Naszą e-Szkołę będziemy rozwijać w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadała potrzebom młodych obywateli Ukrainy. To także wsparcie dla ośrodków organizujących czas dzieciom i młodzieży. Bądźcie z nami i korzystajcie z lekcji prowadzonych przez naszych wspaniałych pedagogów – mówił marszałek Piotr Całbecki.

 

Otwierającą ukraińską część e-Szkoły lekcję matematyki poprowadziła Tatiana Kovalska, wykładowczyni uniwersytecka z 10-letnim stażem pracy i 6-letnim stażem zawodowym w kształceniu dzieci klas 1-6. Nauczycielka języków obcych i toruńska przewodniczka turystyczna Nadzieja Hajduczenia zaprosiła na zajęcia języka polskiego i historii regionu kujawsko-pomorskiego. Psycholog kliniczny, nauczycielka w szkole podstawowej Oksana Koriahina zaoferowała wsparcie psychologiczne.

 

W planie naszej e-Szkoły znajdą się zajęcia języka polskiego i angielskiego, matematyki, informatyki oraz plastyki, a także edukacja regionalna, kultura polska i ukraińska, dla najmłodszych – nauczanie wczesnoszkolne. Uczniowie będą mogli skorzystać także ze wsparcia psychologicznego. Lekcje prowadzone są m.in. przez nauczycieli z Ukrainy, którzy dotarli do Polski w ostatnich tygodniach. Początkowo prowadzonych będzie 10 zajęć tygodniowo – po 2 godziny od poniedziałku do piątku. 

 

Zajęcia można oglądać na trzech kanałach:

 

Wszystkie lekcje będą rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, można do nich wracać także poza godzinami emisji. Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada marszałkowska spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio. 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa była odpowiedzią samorządu województwa na niezbędne ze względów epidemicznych zamknięcie placówek oświatowych w 2020 roku. Zainteresowanie, z jakim się spotkała sprawiło, że projekt kontynuowaliśmy w wakacje – transmitowaliśmy ciekawe zajęcia o różnorodnej tematyce, rozwijające zainteresowania i poszerzające wiedzę o naszym regionie. Proponowaliśmy także lekcje popołudniowe. Wszystkie zostały zarchiwizowane i służą uczniom m.in. do powtórek przed egzaminami. Uruchomienie e-Szkoły dla uczniów z Ukrainy zapowiedział gospodarz województwa podczas czwartkowej (4 marca) konferencji.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2022 r.

 

Zajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPZajęcia dla Ukraińców w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Internetowej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

 

Куявсько-Поморська е-Школа для учнів з України

За оцінками, з охопленої війною України до Польщі втекло вже понад 400 тисяч дітей і молодих людей. Щоб зробити можливим їх подальше навчання та підтримати у пізнанні регіону, ми запровадили заняття на українській мові в Куявсько-Поморській Інтернет-школі. У вчорашньому (8 березня) урочистому відкритті взяв участь Маршал Піотр Цалбецькі. Заняття доступні, в т.ч. на каналі Youtube.

– Я радий, що за такий короткий термін ми змогли втілити свій план у дію. Я хотів би подякувати всім, хто причетний до цього проекту, хто з ентузіазмом долучився до його реалізації. Ми будемо розвивати нашу електронну школу таким чином, щоб якнайкраще відповідати потребам молодих громадян України. Це також є підтримкою для центрів, що організовують час дітей та молоді. Будьте з нами та скористайтеся уроками, які проводять наші чудові викладачі, – сказав маршал Піотр Цалбецькі.

Урок математики, який відкрив українську частину е-Школи, провела Тетяна Ковальська, викладач університету з 10-річним стажем роботи та 6-річним професійним стажем навчання дітей 1-6 класів. Вчитель іноземних мов та туристичний гід з Торуня Надія Гайдученя запросила на уроки польської мови та історії Куявсько-Поморського краю. Психологічну підтримку запропонувала клінічний психолог, вчитель початкових класів Оксана Корягіна.

В планах нашої електронної школи будуть уроки з польської та англійської мови, математики, інформатики та мистецтв, а також регіональна освіта, польська та українська культура, для наймолодших дітей – дошкільне навчання. Учні також зможуть отримати психологічну підтримку. Уроки проводяться, серед іншого, вчителями з України, що приїхали до Польщі останніми тижнями. Спочатку будуть впроваджені 10 занять на тиждень по 2 години в день, з понеділка по п’ятницю.

Заняття можна дивитися на трьох каналах:

Усі заняття записуються та архівуються на  YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła , ви можете повернутися до них поза годинами ефіру. За технічну сторону заходу відповідає маршальська доцільна спілка Куявсько-Поморський Центр Цифрових Компетенцій Conectio.

Куявсько-Поморська Інтернет-школа була відповіддю уряду воєводства на закриття навчальних закладів у 2020 році, що було необхідно через епідемічні причини. Виявлений інтерес змусив нас продовжити проект під час літніх канікул – ми транслювали цікаві заняття на різноманітну тематику, що розвивали зацікавленість та розширяли знання про наш регіон. Ми також пропонували уроки в другій половині дня. Всі вони залишилися заархівованими та використовуються учнями, у тому числі, для повторень перед іспитами.  Про запуск е-Школи для учнів з України повідомив господар воєводства під час конференції у четвер (4 березня).

Беата Кшемінська/Beata Krzemińska
речник Маршальської Установи

8 березня 2022 року
Останнє оновлення: 9 березня 2022 року

fot.: Заняття в Куявсько-Поморській Інтернет-школі, фот. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP