Aktualności

Punkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Punkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wsparcie dla uchodźców (uwaga, nowy numer konta) (UA)

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris prowadzi w imieniu samorządu województwa zbiórkę pieniędzy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W ścisłej współpracy z konsulem honorowym Ukrainy w Bydgoszczy stworzyliśmy też sieć punków informacyjno-doradczych – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – z dedykowanym wsparciem ułatwiającym przybyszom poruszanie się w polskiej rzeczywistości. Toruński punkt odwiedził dziś marszałek Piotr Całbecki.

Українська версія внизу сторінки

 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris prowadzi w imieniu samorządu województwa zbiórkę pieniędzy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. W ścisłej współpracy z konsulem honorowym Ukrainy w Bydgoszczy stworzyliśmy też sieć punków informacyjno-doradczych – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek – z dedykowanym wsparciem ułatwiającym przybyszom poruszanie się w polskiej rzeczywistości. Toruński punkt odwiedził dziś marszałek Piotr Całbecki.

 

W punktach informacyjno-doradczych obywatele Ukrainy otrzymują m.in. informację prawną i pomoc psychologiczną, wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy i założeniu konta w banku. Są czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00, w niedziele działa obsługa telefoniczna.

 

Lokalizacja i kontakt:

  • Toruń ul. Wola Zamkowa 12a (budynek Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży)
    email: punkt.tor@kujawsko-pomorskie.pl
    telefony: +48 56 649 48 68, +48 56 649 48 78

Na potrzeby zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na wsparcie dla Ukraińców, którzy schronili się w naszym regionie przed działaniami wojennymi, Stowarzyszenie Salutaris uruchomiło specjalne subkonto bankowe. Numer tego konta: 16 1020 5011 0000 9502 0319 0386.

 

Departament Organizacyjny i Biuro Prasowe

Urzędu Marszałkowskiego

 

8 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2022 r.

 

Punkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPunkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPunkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPunkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPPunkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPunkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPunkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPunkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPunkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki wizytuje toruński punkt informacyjno-doradczy dla uchodźców z Ukrainy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Підтримка біженців (увага, новий номер рахунку)

Куявсько-Поморська самоврядова Спілка Salutaris проводить від імені місцевого уряду збір коштів на допомогу біженцям з України. У тісній співпраці з Почесним консулом України в Бидгощі ми також створили мережу інформаційно-консультативних пунктів – Бидгощ, Торунь, Влоцлавек – з присвяченою підтримкою, що сприяє прибулим переміщатися в польській дійсності. Торуньський пункт сьогодні відвідав маршал Піотр Цалбецькі.

В інформаційно-консультативних пунктах громадяне України отримують, між іншим, правову інформацію та психологічну допомогу, підтримку в пошуку легальної роботи та створенні банківського рахунку. Пункти відкриті з понеділка по суботу з 8.00-20.00, по неділях працює телефон.

Місцезнаходження та контакти:

Bydgoszcz ul. Garbary 2 (kompleks Wyższej Szkoły Gospodarki)
email: punkt.byd@kujawsko-pomorskie.pl
telefony: +48 52 567 07 85, +48 52 567 07 86

Toruń ul. Wola Zamkowa 12a (budynek Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży)
email: punkt.tor@kujawsko-pomorskie.pl
telefony: +48 56 649 48 68, +48 56 649 48 78

Włocławek ul. Bechiego 2 (Przedstawicielstwo UM WK-P)
email: punkt.wlo@kujawsko-pomorskie.pl
telefony: +48 56 62 12 545, +48 56 62 18 772

З метою збору коштів на підтримку українців, які сховалися в нашому регіоні від бойових дій, Спілка Salutaris ввела в дію спеціальний банківський субрахунок. Номер цього рахунку: 16 1020 5011 0000 9502 0319 0386.

Організаційний відділ та прес-служба
Маршальської Установи

8 березня 2022 року
Останнє оновлення: 9 березня 2022 року
fot.: Інформаційно-консультативний пункт для біженців з України в Торуні, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP