Aktualności

Konferencja online Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Konferencja online Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Spotkanie Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba

Podczas poniedziałkowego spotkania (7 marca) Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba z Compostelli podsumowano obecne działania, dyskutowano na organizacji wsparcia dla Ukrainy oraz zaplanowano nowy termin Zebrania Generalnego. Konferencja odbyła się on-line.

– Szlak świętego Jakuba jest lekcją historii dla nas wszystkich, był kiedyś jednym z najważniejszych elementów budujących tożsamość Europy. Nie tylko w kontekście turystycznym, kulturowym i biznesowym, ale również duchowym – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Zebranie Generalne w Portugalii zostało przełożone na czerwiec, a członkowie Federacji wyrazili chęć przekazania wsparcia finansowego na rzecz organizacji charytatywnej działającej na terenie Ukrainy.

Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba skupia się na umacnianiu wspólnego europejskiego dziedzictwa i kulturowego wkładu różnych krajów Europy do historii i tożsamości kontynentu. Należą do niej regiony i organizacje ośmiu krajów: Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy, Belgii, Francji, Holandii i Polski.

Pierwszy europejski szlak kulturowy

Szlak Świętego Jakuba to przecinająca całą Europę sieć dróg prowadzących do znajdującego się w Santiago de Compostela grobu apostoła. 3 października 1987 roku sieć została ogłoszona przez Radę Europy pierwszym europejskim szlakiem kulturowym, a gwarantem jego certyfikatu została Europejska Federacja Dróg Świętego Jakuba. Federację założono w kwietniu 2011 roku, a jej głównym celem jest promocja kulturalna i turystyczna szlaku.

Cała sieć szlaków Świętego Jakuba w Polsce liczy obecnie blisko 6 tysięcy kilometrów, fragment tej drogi przebiega przez województwo kujawsko-pomorskie. Trasa wiedzie od Brodnicy, poprzez Płonne, Szafarnię (oba powiat golubsko-dobrzyński), Toruń, Inowrocław, Mogilno, aż do granicy z województwem wielkopolskim (mapa).

Nasze działania na Camino Polaco

Samorząd województwa wspiera finansowo działania mające na celu promocję i bieżące utrzymanie Dróg Świętego Jakuba – Camino Polaco. Regularnie dofinansowujemy znakowanie szlaków turystycznych, montaż i aktualizację tablic informacyjnych, publikacje przewodników i map szlaku, pozyskiwanie kamieni milowych z hiszpańskich odcinków Camino, a także organizację rajdów pieszych, rowerowych i spływów kajakowych (szlak Camino Polaco niemal pokrywa się z przebiegiem Drwęcy przez nasze województwo). Przy samorządzie województwa działa również Rada Programowa ds. rozwoju Szlaku Św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządów oraz stowarzyszeń znajdujących się na szlaku. Rada stawia sobie za cel tworzenie nowej oferty dla mieszkańców i gości odwiedzających Kujawy i Pomorze oraz popularyzację idei Camino Polaco poprzez stworzenie warunków do komercjalizacji oferty turystycznej (więcej).

Czytaj także : Ta droga jest magiczna – rozmowa z Aną Ritą Dias, przewodniczącą Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba w Composteli, przedstawicielką Portugalii w tej organizacji.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

8 marca 2022 r.

Konferencja online Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba,  fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPKonferencja online Europejskiej Federacji Dróg Świętego Jakuba,  fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP