Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Konkurs na Szkolenie Sportowe

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Uchwałą nr 4/111/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert witkac.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora

!!!   PRZYPOMINAMY O NOWEJ WERSJI GENERATORA   !!!

 

Witkac.pl

 

W terminie do 25 lutego 2019 r. do godz. 15.30 na niżej podany adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

lub osobiście w punkcie podawczo-kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Biuro podawczo-kancelaryjne – parter

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty
w Generatorze ofert (Witkac.pl) oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego.

Data Stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.

 

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Dominika Kosiewicz – tel. kom. 883 359 308

 

 

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone