Sport

Gala wręczenia nagród sportowych

Gala wręczenia tegorocznych nagród sportowych odbędzie się we poniedziałek 11 lutego 2019 r. o godzinie 11.00 w Hotelu Filmar ul. Grudziądzka 39-43 w Toruniu (sala Pomorsko-Piernikowa).

 

Nagrody wypłacane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski tylko na rachunek bankowy (brak możliwości odbioru nagrody w kasie), będą mogły być przekazane po wcześniejszym dostarczeniu lub przesłaniu na adres urzędu czytelnie wypełnionego „Oświadczenia PIT” ze wskazaniem rachunku bankowego na który należy przelać środki oraz właściciela tego rachunku.  Dokumenty oraz wykaz nagrodzonych znajduje się na stronie: https://kujawsko-pomorskie.pl/sport-nagrody 

 

W przypadku gdy nagrodzony jest rezydentem innego kraju należy w „oświadczeniu” wpisać dodatkowo następującego informacje:

  1. Imię matki i ojca,
  2. Datę i miejsce urodzenia nagrodzonego,
  3. Numer identyfikacyjny podatnika,
  4. Rodzaj numeru identyfikacyjnego (dokumentu stwierdzającego tożsamość),
  5. Kraj wydania numeru identyfikacyjnego,
  6. Adres na jaki należy wysłać rozliczenie roczne PIT

 

Obowiązuje strój galowy, bądź sportowy klubowy. Prosimy o potwierdzenie obecności nagrodzonych, bądź przedstawicieli klubu do dnia 7 lutego 2019 r. do godziny 15.30

 

Anna Sawka: a.sawka@kujawsko-pomorskie.pl , tel: 604 086 278

Patrycja Majchrzak: p.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl , tel 571 293 030