Zdrowie psychiczne

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzony 10 października to międzynarodowy dzień globalnej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego, zwiększania świadomości i wspierania walki ze stygmatyzacją społeczną. Co roku w tym dniu tysiące osób na całym świecie prowadzą działania uświadamiające, w celu zwrócenia uwagi na choroby psychiczne i ich wpływ na życie ludzi na całym świecie. Niezwykle ważne jest aby działania w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego były podejmowane nie tylko w tym dniu.

Mając na uwadze ogromne potrzeby w obszarze zdrowia psychicznego, szczególnie dzieci i młodzieży, Samorząd Województwa inicjuje działania promujące zdrowie psychiczne oraz wspiera wszelkie przedsięwzięcia podejmowane na rzecz ochrony zdrowia psychicznego młodego pokolenia.

 

W ramach rozpoczętej w ubiegłym roku kampanii Kujawsko-Pomorskie działa z GŁOWĄ! ogłoszona została druga edycja konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne − wyraź je artystycznie” skierowanego do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Za priorytetowe uznano także przeprowadzenie spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców i opiekunów uczniów. Spotkania odbywają się w powiatach, w których nie funkcjonują ośrodki I stopnia referencyjnego udzielające wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego oraz tych, w których ośrodki działają od niedawna. W Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10.10.2023 r.) zapraszamy na spotkanie w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie, ul. Dominikańska 35 (Sala na II piętrze) o godz. 17.00. Więcej informacji o spotkaniach.