Zdrowie psychiczne

Grafika oparta na pracy plastycznej Liliany Gackowskiej zgłoszonej w I edycji konkursu „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”
Grafika oparta na pracy plastycznej Liliany Gackowskiej zgłoszonej w I edycji konkursu „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”

Konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” – edycja II

Z przyjemnością informujemy o ogłoszeniu drugiej edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”. Pierwsza edycja konkursu spotkała się z szerokim poparciem ze strony środowiska szkolnego i specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Głównymi celami konkursu są: zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego, podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka, promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym oraz pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie.

 

Tematyka prac obejmuje:

  • profilaktykę zdrowia psychicznego,
  • promocję postawy zrozumienia i akceptacji dla osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym,
  • przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie,
  • dbałość o swoje zdrowie psychiczne, zdrowie psychiczne bliskich osób, kolegów i koleżanek,
  • zapobieganie dyskryminacji osób chorych psychicznie.

 

Prace konkursowe mogą być składane wyłącznie przez szkoły, w terminie od 11.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Augustyniak, tel. 56 652 18 69.

 

Gorąco zachęcamy do udziału!

 

Do pobrania: