Zdrowie psychiczne

Grafika - Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim

„Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim” opracowany został zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Opracowanie zawiera adresy, kontakty przydatne w pomocy zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom i bliskim szukającym pomocy. Zaprezentowane zostały informacje o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.

 

Przewodnik – aktualizacja stan na 31.03.2023 r.