Zdrowie psychiczne

Konferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

W dniu 1 grudnia 2022 r. odbyła się organizowana przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia konferencja z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pt. „Kiedy działasz, działaj z GŁOWĄ”. Wydarzenie było odpowiedzią na alarmujące raporty o wzroście zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży.  W trosce o dobrostan psychiczny mieszkańców, Samorząd Województwa wyraża poparcie dla wszelkich przedsięwzięć podejmowanych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego młodego pokolenia, jak też inicjuje działania promujące zdrowie psychiczne.

 

W ramach konferencji odbyły się dwie sesje warsztatowe – jedna skierowana do przedstawicieli szkół, druga do uczniów. Wystąpienia prelegentów wniosły ogromną wartość merytoryczną i skłoniły do wielu refleksji odnośnie aktualnego stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz systemu opieki psychiatrycznej. Specjaliści podkreślali szczególną rolę szkoły w kreowaniu, dostrzeganiu i realizacji potrzeb młodych ludzi w zakresie zdrowia psychicznego. Podczas trwającego równolegle panelu, uczniowie zdobywali wiedzę o roli stresu w procesie uczenia się i zapamiętywania oraz trenowali umiejętności pozwalające na efektywne uczenie się. Uczestnicy warsztatów szkoli się także w budowaniu poczucia własnej wartości − często tak zachwianej w okresie adolescencji.

 

Centralnym wydarzeniem konferencji było wręczenie trzech nagród i siedmiu wyróżnień w konkursie „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” ogłoszonym z okazji obchodzonego 10 października Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Na konkurs zgłoszono łącznie 200 prac z 38 szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej o konkursie i rozstrzygnięciu tutaj i tutaj.

 

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za udział w konferencji – Państwa obecność utwierdza nas w przekonaniu, że trudna sytuacja w psychiatrii dzieci i młodzieży to palący problem wielu środowisk, w tym środowiska szkolnego, a jej poprawa leży na sercu nam wszystkim.

 

Działajmy. Wspólnie, konkretnie, efektywnie.

 

Konferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP