Zdrowie psychiczne

Posiedzenie Komisji Konkursowej w dniu 26.10.2023 r.
Posiedzenie Komisji Konkursowej w dniu 26.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” – edycja II

W dniu 26 października 2023 r. Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu plastycznego pn. „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” skierowanego do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Głównymi celami konkursu były: zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego, podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka, promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym oraz pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, napłynęło 161 prac z 45 szkół podstawowych. Komisja wyłoniła zwycięskie prace kierując się następującymi kryteriami: zgodnością pracy z tematyką Konkursu, pomysłowością i oryginalnością przedstawienia tematu, trafnością doboru środków plastycznych, stopniem trudności wykonania. Zespół oceniający przyznał 3 nagrody w postaci kart podarunkowych i 15 wyróżnień. W szkołach laureatów przeprowadzone zostaną warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu radzenia sobie z emocjami i stresem, budowania poczucia własnej wartości, problemów w relacjach interpersonalnych: rodzinnych i rówieśniczych oraz utrzymania swojej tożsamości w grupie rówieśniczej.

 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce Lena Kasicka, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700 –lecia Brodnicy w Brodnicy

II miejsce – Nikodem Janik, Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie

III miejsce – Adrianna Bielewicz, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu

 

Osoby wyróżnione:

  1. Lena Pietrzyk, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Błękitnej Armii w Toruniu
  2. Olga Wiśniewska, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Małgorzata Kita, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  4. Lena Gapska, Zespół Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej
  5. Julia Długołęcka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie
  6. Maja Smaga, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700 –lecia Brodnicy w Brodnicy
  7. Emilia Sarecka, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bydgoszczy
  8. Aniela Serocka, Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Piaskach
  9. Mateusz Śliwa, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grębocinie

 

Laureatom oraz wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy, natomiast wszystkim dziękujemy za udział. Złożone prace cechują się pomysłowością, oryginalnością oraz, co istotne, zmuszają do refleksji nad zdrowiem psychicznym, niejednokrotnie wywołując wzruszenie, szczery uśmiech. Podziękowania kierujemy również do dyrekcji szkół, które przystąpiły do konkursu oraz opiekunów szkolnych konkursu. To dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu przedsięwzięcie, ponownie, okazało się sukcesem.

 

Zapraszamy do zapoznania się z galerią prac konkursowych.