Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne

Usłysz swoje dziecko! − bezpłatne spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów

Do opracowanie grafiki wykorzystano pracę plastyczną Mileny Dobrzańskiej zgłoszoną w I edycji konkursu „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza na bezpłatne spotkania psychoedukacyjne.

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” – edycja II

Grafika oparta na pracy plastycznej Liliany Gackowskiej zgłoszonej w I edycji konkursu „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”

Z przyjemnością informujemy o ogłoszeniu drugiej edycji konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”. Pierwsza edycja konkursu spotkała się z szerokim poparciem ze strony środowiska szkolnego i specjalistów w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, a także cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Czytaj więcej

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim

Grafika - Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim

„Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie kujawsko-pomorskim” opracowany został zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Czytaj więcej

W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Konferencja „Kiedy działasz, działaj z głową”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W dniu 1 grudnia 2022 r. odbyła się organizowana przez Departament Spraw Społecznych i Zdrowia konferencja z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży pt. „Kiedy działasz, działaj z GŁOWĄ”. Wydarzenie było odpowiedzią na alarmujące raporty o wzroście zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży.  W trosce o dobrostan psychiczny mieszkańców, Samorząd Województwa wyraża poparcie dla wszelkich przedsięwzięć podejmowanych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego młodego pokolenia, jak też inicjuje działania promujące zdrowie psychiczne.

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” – uroczyste wręczenie nagród i konferencja

Grafika - konferencja pn. „Kiedy działasz, działaj z GŁOWĄ”

Rozstrzygnęliśmy ogłoszony z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego konkurs plastyczny pn.: „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”. Laureatom oraz wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy, natomiast pozostałym dziękujemy za udział. Podziękowania kierujemy również do dyrekcji szkół, które przystąpiły do konkursu oraz opiekunów szkolnych konkursu.

Czytaj więcej

Konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” – zachęcamy do udziału!

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”, grafika: Beata Wąsik

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, obchodzonego 10 października Departament Spraw Społecznych i Zdrowia ma przyjemność ogłosić konkurs plastyczny pn.: „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej

Trudne powroty - gdy dopadnie Cię powakacyjne przygnębienie

Koniec sierpnia to czas powrotów do pracy, do szkoły, do codziennych i wymagających obowiązków, którym często towarzyszy wzmożony stres, niepokój i niepewność. Zjawisko to określane jest jako zespół napięcia pourlopowego (ang. post holiday tension). Badania pokazują, że problem powakacyjnego przygnębienia dotyczy nawet 7 na 10 osób.

Czytaj więcej

Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”

Grafika - Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”

W imieniu Fundacji „Wypłyń na głębię” zapraszamy na Ogólnopolską konferencję profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”, która odbędzie się 13 czerwca 2022 r. w Warszawie. Przewidziano stacjonarną formę konferencji oraz udział online.

Czytaj więcej

Poradnik: Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców

grafika: Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i rodzin uchodźców, źródło - https://www.nctsn.org/

Jak pomóc dzieciom i rodzinom uchodźców wrócić do równowagi i zapewnić poczucie bezpieczeństwa? Jak wytyczyć zasady pomocy potrzebującym? Jak zdefiniować swoją rolę w procesie niesienia pomocy i szukać wsparcia w pomaganiu?

Czytaj więcej

„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” – kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia

Grafika - „Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” – kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia

„Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje” to kampania społeczna realizowana przez Ministerstwo Zdrowia, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, promocja działań profilaktycznych oraz upowszechnianie informacji o formach pomocy psychologicznej oferowanej przez publiczne placówki. 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.