Zdrowie psychiczne

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Kujawsko-Pomorskie działa z GŁOWĄ!

Miniony rok to czas intensywnych działań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców województwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży w ramach rozpoczętej w 2022 roku kampanii Kujawsko-Pomorskie działa z GŁOWĄ! skierowanej na profilaktykę zdrowia psychicznego młodych ludzi.

 

Spotkania psychoedukacyjne pt. Usłysz swoje dziecko! i działania towarzyszące

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, w ramach kampanii, istotnym było sfinansowanie i nadzorowanie realizacji Koncepcji realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży… bo GŁOWA jest najważniejsza, której głównym celem było zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności praktycznych rodziców oraz opiekunów w zakresie prewencji kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego adolescentów. Działania skierowane były głównie do rodziców i opiekunów – podstawowego środowiska wychowawczego każdego dziecka.

W wyniku realizacji Koncepcji, rodzice i opiekunowie z 10 powiatach województwa kujawsko-pomorskiego, w których nie funkcjonują ośrodki I stopnia referencyjnego udzielające wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego oraz powiaty, w których ośrodki działają od niedawna uczestniczyli w bezpłatnych spotkaniach psychoedukacyjnych pt. Usłysz swoje dziecko! Biorąc pod uwagę wspominane kryterium prelekcje odbyły się w powiatach: bydgoskim, nakielskim, chełmińskim,  golubsko-dobrzyńskim,  grudziądzkim, żnińskim, mogileńskim, radziejowskim, włocławskim oraz brodnickim. Organizacje i promocję spotkań wspierały starostwa powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatów.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, chętnie brali w nich udział także pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy. Poruszane treści były odpowiedzią na pytania, jakie zadają sobie rodzice i opiekunowie na każdym etapie wychowania dziecka, m.in.:

  • Jak komunikować się z nastolatkiem? Czy robię to dobrze?
  • Jak dostrzec u dziecka kryzys emocjonalny, psychiczny?
  • Co robić gdy dziecko doświadcza trudności? Kiedy i jak reagować?
  • Co mówić, a czego absolutnie nie?
  • Gdzie szukać pomocy i wsparcia?

Z myślą o osobach, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniach stacjonarnych przygotowano webinar ekspercki online – ta forma także cieszyła się dużą popularnością.

Uczestnicy spotkań wzięli udział w anonimowym badaniu ankietowym, którego celem było zbadanie potrzeb w zakresie ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wyniki badań będą pomocne w projektowaniu dalszych działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego adolescentów.

Istotnym elementem Koncepcji była realizacja materiału audiowizualnego w postaci 5 filmów edukacyjno-informacyjnych z priorytetowych obszarów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W materiale poruszono następujące zagadnienia:

W ramach realizacji zadań powstał także materiał wspierający, w tym prezentacja multimedialna oraz ulotka zawierająca kluczowe treści poruszane na spotkaniach psychoedukacyjnych.

Konkurs plastyczny „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie”

Kampania Kujawsko-Pomorskie działa z GŁOWĄ! to szereg działań promocyjno-profilaktycznych, skierowanych także do dzieci i młodzieży. W celu zwrócenia uwagi młodych ludzi na problematykę zdrowia psychicznego ogłoszono II edycje konkursu plastycznego „Zdrowie psychiczne – wyraź je artystycznie” skierowanego do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Istotą tego działania było podkreślenie znaczenia zdrowia psychicznego dla dobrostanu człowieka, promocja zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych psychicznie i będących w kryzysie psychicznym oraz pogłębienie samoświadomości własnego zdrowia psychicznego i potrzeb w tym zakresie.

Zespół oceniający przyznał 3 nagrody w postaci kart podarunkowych i 9 wyróżnień. Zwieńczeniem trudu młodych artystów było uroczyste wręczenie nagród połączone z lekcją samorządową.
W szkołach laureatów przeprowadzone zostały warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu radzenia sobie z emocjami i stresem, budowania poczucia własnej wartości, problemów w relacjach interpersonalnych: rodzinnych i rówieśniczych oraz utrzymania swojej tożsamości w grupie rówieśniczej.

Kampania w mediach

Kampania Kujawsko-Pomorskie działa z Głową! i realizowane w jej zakresie działania były promowane głownie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych województwa, powiatów, szkół, poprzez materiały informacyjno-promocyjne, a także lokalne media – program Wspólna sprawa
i Zbliżenia realizowane przez TVP Bydgoszcz gościły na spotkaniach w Koronowie i Żninie. Na potrzeby Kampanii opracowano i przygotowano materiały promocyjne.

Jesteśmy przekonani, że podjęte działania przyczynią się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży naszego Województwa.