Wdrażanie polityki terytorialnej

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego 2014-2020

 

 1. Kryteria delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Ośrodków Wojewódzkich (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, luty 2013 r.)
 2. Linia demarkacyjna
 3. Podstawowe elementy Strategii Rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego – prezentacja
 4. Polityka Terytorialna – Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – prezentacja
 5. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Polityka Terytorialna w K-P RPO 2014-2020. Propozycje przedsięwzięć – prezentacja (styczeń 2014 r.)
 6. Rozwój Kierowany przez Społeczność Lokalną – RLKS – prezentacja
 7. Zagadnienie prawno-organizacyjne funkcjonowania Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
 8. Zasady realizacji ZIT
 9. Kujawsko-Pomorski Program Operacyjny na lata 2014-2020
 10. System Strateg
 11. Delimitacja obszarów miast funkcjonalnych w  W K-P, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
 12. Umowa partnerstwa
 13. Propozycje delimitacji MOF Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia – opracowanie Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu 

 
Ostateczny dokument dotyczący polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 zostanie przygotowany po przyjęciu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Prezentacja dotycząca Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020


 

Uchwała nr 11/346/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020”

 

„Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020”

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 


 

Uchwała nr 5/135/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020” 

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020 

 

Uchwała nr 5/136/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie” 

Zasady przygotowania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie