Fundusze europejskie

Pierwsze konkursy w FEdKP, konferencja prasowa marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Nasze Fundusze Europejskie 2021-2027 – pierwsze nabory wniosków

O szczegółach pierwszych konkursów (i naborów w trybie niekonkurencyjnym) o  dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 poinformował 4 maja na konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki. Zakładamy, że ogłosimy w tym roku 101 naborów wniosków z łączną pulą 900 milionów euro (50 proc. środków FEdKP), z czego 42, z pulą 400 mln euro (23 proc. środków), jeszcze w tym kwartale.
Czytaj dalej
Rozmawiają dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia UM Krystyna Żejmo-Wysocka i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Łukasz Jaworski, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Komitet Monitorujący o polityce społecznej nowej perspektywy

W Ciechocinku zakończyły się dwudniowe (27-28 kwietnia) obrady Komitetu Monitorującego naszego nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027. Gremium zatwierdziło m.in. pakiety kryteriów wyboru projektów w naborach wniosków adresowanych do związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Zebrani wysłuchali też przygotowanej przez Urząd Marszałkowski informacji na temat środków przeznaczonych na wzmocnienie potencjału tych instytucji.
Czytaj dalej
Ceremonia podpisania umów o dofinansowanie projektów, 24 marca 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Wieś – projekty na miarę aspiracji

Umowy o dofinansowanie projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze perspektywy 2014-2020 o łącznej wartości 14 milionów złotych przekazali w piątek (24 marca) beneficjentom marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski. Finansujemy rozbudowę sieci wodociągowych i sanitarnych, tworzenie integrujących mieszkańców wiejskich centrów aktywności lokalnej, budowę i wyposażanie miejsc rekreacji, dedykowane zajęcia i warsztaty, a także przedsięwzięcia biznesowe. Zdjęcia do pobrania
Czytaj dalej
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego nowego programu regionalnego

Na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się w piątek (10 marca) Komitet Monitorujący Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, naszego programu regionalnego nowej unijnej siedmiolatki. W gremium, które zatwierdza m.in. zasady, tryb i kryteria wyboru projektów do dofinansowania oraz ewentualne zmiany w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki. Zdjęcia do pobrania
Czytaj dalej
Ceremonia wręczenia umów RPO i PROW, Urząd Marszałkowski, 21 lutego 2023, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Umowy RPO i PROW: niewielkie projekty, nowa jakość życia

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się we wtorek (21 lutego) z beneficjentami naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020 i pozostającej w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego puli środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) kończącej się unijnej siedmiolatki. W ceremonii wręczenia umów o dofinasowanie projektów uczestniczyli też wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek Zbigniew Sosnowski i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz radni województwa Stanisław Pawlak i Tadeusz Pogoda. Łączna wartość przypieczętowanego dzisiaj wsparcia to ponad 5 milionów złotych. Zdjęcia do pobrania
Czytaj dalej
Wręczenie umów RPO i PROW, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Umowy RPO i PROW: sport, rekreacja i przedsiębiorczość

Budowa skateparku w Sępólnie Krajeńskim i Lubrańcu (powiat włocławski), mobilne studio nagrań w Golubiu-Dobrzyniu, utworzenie nowych miejsc rekreacji w powiatach golubsko-dobrzyńskim i włocławskim oraz doposażenie klubu aktywności młodzieży w Gostycynie (w powiecie tucholskim) – to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki środkom unijnym z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Podczas piątkowego (27 stycznia) spotkania w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Piotr Całbecki wręczył także umowy wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Zdjęcia do pobrania
Czytaj dalej
Konferencja otwierająca realizację FEdKP 2021-2027, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Uruchamiamy program regionalny 2021-2027

Startują Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, nasz nowy program regionalny będący podstawą inwestowania w naszym województwie unijnych środków nowej perspektywy. 16 stycznia w toruńskim Dworze Artusa odbyła się konferencja otwierająca, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej, wicemarszałków województwa Zbigniewa Ostrowskiego i Zbigniewa Sosnowskiego, członków zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej i Sławomira Kopyścia, radnych województwa oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu, a także parlamentarzystów i samorządowców. Zapis części oficjalnej (wideo) 
Czytaj dalej