Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Sport - Konkursy

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 24/2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 37/1592/21 z dnia 22 września 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 24/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 27/2021

Uchwałą Nr 37/1545/21 z dnia 22 września 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 27/2021

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1385/21 z dnia 18 sierpnia2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 27/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert nr 24/2021 – Organizacja Dużych Imprez Sportowych

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 31/1370/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 24/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 22/2021

Uchwałą Nr 24/998/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 22/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 23/2021

Uchwałą Nr 24/976/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki  w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 20/2021

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 18/718/21 z dnia 13 maja 2021 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 20/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 21/2021

Uchwałą Nr 22/888/21 z dnia 9 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 21/2021 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2021 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Ogłoszenie konkursu nr 23/2021

Uchwałą Nr 19/733/21 z dnia 18 maja 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 23/2021 na wykonywanie zadań pu­blicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki  w województwie kujawsko-pomorskim”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2021

Uchwałą Nr 18/693/21 z dnia 13 maja 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2021 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone