Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Sport - Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 23/2022 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 9/275/22 z dnia 9 marca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 23/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.  „Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 2/2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 8/272/22 z dnia 1 marca 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 20/2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 8/271/22 z dnia 1 marca 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 20/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 22/2022

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/173/22 z dnia 9 lutego 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 22/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 21/2022

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/172/22 z dnia 9 lutego 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 21/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Konkursu ofert nr 23/2023

uchwałą Nr 4/126/22 z dnia 1 lutego 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza  otwarty konkursu ofert nr 23/2023  na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci w zakresie nauki jazdy na łyżwach w województwie kujawsko-pomorskim".

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2022

Uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 20/2022

Uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 20/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 21/2022

Uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 21/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 22/2022

Uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 22/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone