Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Sport - Konkursy

Informacja

Uchwałą Nr 24/975/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 2 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

Uchwałą nr 24/976/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 3 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 29/2022

Uchwałą Nr 20/763/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 29/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 28/2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

uchwałą Nr 20/762/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 28/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 27/2022 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 20/761/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 27/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki  w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 26/2022

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 20/760/22 z dnia 25 maja 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 26/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert Nr 25/2022 pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 19/722/22 z dnia 17 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 25/2022 na wykonywanie zadań  publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 26/2022

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 13/482/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r. ogłosił  otwarty konkurs ofert nr 26/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Czytaj więcej

Nabór ofert w konkursie dotacyjnym – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubach sportowych

Uchwałą Nr 13/483/22 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 2 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” w województwie kujawsko-pomorskim”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/448/22 z dnia 30 marca 2022 r. ogłosił  otwarty konkurs ofert nr 25/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone