Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Sport - Konkursy

Ogłoszenie o naborze

Uchwałą Nr 36/1465/22 z dnia 14 września 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 4 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w klubach sportowych

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 3

Uchwałą Nr 28/1181/22 z dnia 19 lipca 2022 r.  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 3 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 29/2022

Uchwałą Nr 26/1009/22 z dnia 6 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert nr 29/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 28/2022

Uchwałą nr 25/982/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 28/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy - „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu nr 27/2022

Uchwałą Nr 25/981/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 27/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki  w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Informacja

Uchwałą Nr 24/975/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dokonał rozstrzygnięcia naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 2 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze

Uchwałą nr 24/976/22 z dnia 23 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór ofert w konkursie dotacyjnym nr 3 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w klubach sportowych

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 29/2022

Uchwałą Nr 20/763/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert nr 29/2022 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”.

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 28/2022 pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

uchwałą Nr 20/762/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 28/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy – „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 27/2022 pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Uchwałą Nr 20/761/22 z dnia 25 maja 2022 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłasza otwarty konkurs ofert nr 27/2022 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki  w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone