Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Sport - Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu nr 26/2020

Uchwałą Nr 25/1090/20 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozstrzygnął konkurs nr 26/2020  na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 27/2020

Czytaj więcej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Oferta z dnia 5 czerwca 2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku pub (Dz. U. z  2019  r. poz. 688, 1570, 2020) na realizację zadania publicznego zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 27/2020 – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/788/20 z dnia 13 maja 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 27/2020  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 24/2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 16/677/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 24/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 26/2020 – Szkolenie Sportowe

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/692/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 26/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu” – Szkolenie Sportowe Dzieci i Młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 21/2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 13/547/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 21/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 23/2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 11/415/20 z dnia 25 marca 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 23/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 20/2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 5/199/20 z dnia 12 lutego 2020 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 20/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej

Ogłoszenie Otwartego konkursu Ofert Nr 24/2020 – Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 9/355/20 z dnia 11 marca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 24/2020  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pod nazwą „Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim”

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone