Turystyka

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2018

Dnia 28 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr 8/285/18 ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 11/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Uchwała oraz podstawowe informacje dla Beneficjentów znajdują się w poniższych załącznikach: