Turystyka

„Wędrówki rodzinne z PTTK” – zapowiedź

W sobotę 24 czerwca br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza do udziału w wycieczce z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie uczestników wyznaczone zostało o godz. 8.25 na Dworcu Głównym PKP skąd o 8.38 nastąpi wyjazd do Otłoczyna. Następnie turyści pokonają 10 km trasę z Otłoczyna do Czerniewic. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej – Rajmund Czechowski.

 

Otłoczyn – wieś, w połowie XII w. okolica należała do Sasina Januszowica, po którym dziedziczył syn Gedko (w latach 1206-1226 biskup płocki). Gedko dokonał zamiany Otłoczyna na „Latowicz”. Następnie wieś trafiła jako posag do klasztoru norbertanek w Strzelnie, potem od 1215 r. aż do czasów rozbiorowych znajdowała się w rękach biskupów włocławskich. W 1788 r. biskup włocławski Rybiński osiedlił tam osadników holenderskich.

 

Ciekawostki krajoznawcze: kościół poewangelicki, obecnie parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, zbudowany w latach 1901-1902. Dawny cmentarz ewangelicki rekatolizowany po II wojnie światowej z początków XX w. Nad rzeczką Tążyną młyn Kuta z przełomu XIX i XX w. oraz schrony niemieckie z 1944 r.

 

źródło:

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu