Turystyka

Spacer z mapą po Inowrocławiu – zapowiedź

Inowrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Gimnazjum nr 1 im. św. Wojciecha oraz Drukarnia POZKAL zapraszają 16 maja 2015 r. od 9.00 do 12.00 mieszkańców i turystów na spacer z mapą szlakiem miejsc związanych z dziejami miasta Inowrocławia.

 

W trakcie spaceru należy zidentyfikować obiekty zaznaczone numerami na planie miasta i przyporzadkować im litery odpowiadające rozmieszczonym dookoła fotografiom, wpisując odpowiednie pary (liczba –litera) na karcie startowej. Na mapce zaznaczono 20 obiektów architektonicznych, natomiast fotografii – 21. Przedstawione miejsca związane są z historią Inowrocławia – zarówno z ważnymi wydarzeniami, jak i z codziennym życiem. Prawie wszystkie zlokalizowane są w obrębie murów. Na trasie spaceru nie obowiązuje limit czasu.
Zbiórka chętnych o godzinie 9.00 na boisku Gimnazjum nr.1.Organizatorzy zapraszają chętnych do miłej zabawy. Marsz z mapą odbędzie się bez względu na pogodę. Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.

źródło:
Oddział PTTK w Inowrocławiu