Turystyka

Propozycja na weekend 23.01-24.01.2016 r. Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu

W najbliższą sobotę tj. 23 stycznia br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta do udziału w kolejnej wycieczce z cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Uczestnicy spotkają się o godz. 7.50 na dworcu autobusowym przy ul. Dąbrowskiego, z którego kwadrans później wyjadą do miejscowości Przysiek. Zaplanowano przejście piesze z Przysieka przez Stawy Przysieckie – Olek – Barbarkę (cmentarz) do Torunia (ul. Pawia). Trasa przejścia będzie miała około 15 km długości, a poprowadzi ją przodownik turystyki pieszej Rajmund Czechowski.

 

W niedzielę 24 stycznia br. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu wspólnie z Komisją Opieki nad Zabytkami, zapraszają mieszkańców miasta do udziału w wycieczce z cyklu „Zwiedzamy Twierdzę Toruń”. Pierwsze w tym roku spotkanie turystów zainteresowanych historią wojskową miasta oraz stanem zachowania budowli wojskowych w centrum Torunia rozpocznie się o godzinie 10.00 na Rynku Nowomiejskim przed wejściem do dawnego zboru ewangelickiego. Trasa wycieczki będzie biegła ulicami dawnego miasta garnizonowego – Miasta Wilhelma. Spotkanie poprowadzi Marian Rochniński – przewodnik PTTK po mieście Toruniu.

Stawy Przysieckie

W odległości 1 km na północ od miejscowości Przysiek znajduje się zespół zbiorników wodnych określanych mianem Stawów Przysieckich. Historia powstania akwenów związana jest z okresem II wojny światowej, podczas której mieszkańcy okolicznych miejscowości i Torunia rozpoczęli masową eksploatację płytko położonych pokładów torfu. Torf jako materiał opałowy był bezpłatnie pozyskiwany z pokładów przysieckich przez cały okres okupacji niemieckiej. Masowa eksploatacja spowodowała powstanie wyrobisk potorfowych o głębokości do 1,5 metra. Według przekazywanych wśród mieszkańców Torunia wiadomości torf służył nie tylko jako opał w piecach, bowiem Niemcy wykorzystali go do umacniania płyty lotniska wojskowego (dziś: lotniska Aeroklubu Pomorskiego). Wyrobiska następnie w wyniku działania wód podskórnych zostały zasilone wodą tworząc tym samym zespół 7 zbiorników wodnych. Cała powierzchnia lustra wodnego stawów wynosi około 15 ha. Ze stawów bierze swój początek Kanał Główny odwadniający pradolinę rzeki Wisły na obszarze od Torunia aż po Czarnowo. Kanał posiada około 30 km długości i uchodzi do Wisły na terenie dawnej osady Kamieniec, w odległości około 1,5 km w dół rzeki od dawnej przeprawy promowej Solec Kujawski – Ostromecki Przewóz. Lustra wodne stawów porośnięte są roślinnością wodną, w której przewagę uzyskała rzęsa wodna. Brzegi akwenów porośnięte są turzycą błotną i prosową, trzciną pospolitą oraz pałką wąsko- i szerokolistną – tworząc w ten sposób zarośla szuwarowe. Zbiorniki wodne są często odwiedzane przez turystów oraz przez przyrodników, którzy z brzegów poszczególnych akwenów prowadzą obserwacje. Zbiorniki pełnią rolę poideł dla zwierzyny a także funkcję zbiorników przeciwpożarowych .Przez Przysiek a także obok Stawów Przysieckich przebiega turystyczny szlak rowerowy w kolorze niebieskim z Torunia do Bydgoszczy. Jego całkowita długość wynosi 57 km.

 

źródło:
Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa