Turystyka

Niewypłacalność organizatora turystyki BaJa Team Jarosław Lewiński

Szanowni Państwo!
W  związku z podjętą informacją o niewypłacalności przedsiębiorcy Pana Jarosława Lewińskiego, BAJA TEAM, z siedzibą w Bydgoszczy,  informujemy, iż Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił do gwaranta przedsiębiorcy: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o uruchomienie środków z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej nr 05.562.336 z dnia 10.05.2019. 

 

Poszkodowanych klientów organizatora turystyki prosimy o kontakt z gwarantem poprzez formularz dostępny pod poniższym linkiem:

 

Ubezpieczenia korporacyjne majątkowe – Niewypłacalność Biura Podróży (axa.pl)

 

Ponadto informujemy:

  • Gwarancja obowiązywała od 20.02.2019 do 19.02.2020 i opiewała na kwotę 322 620,00 zł.
  • Czynnościami związanymi ze zwrotem wpłat tytułem zapłaty za niezrealizowane imprezy turystyczne zajmować się będzie gwarant przedsiębiorcy czyli AXA TUiR S. A.