Turystyka

Kreatywność w turystyce

24 września 2015 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Nauk o Ziemi UMK, ul. Lwowska 1 odbędzie  się konferencja naukowa pt. „Kreatywność w turystyce”.

 

Tematyka konferencji związana jest z szeroko rozumianymi zagadnieniami dotyczącymi rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej jak:

  • innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu turystyką,
  • kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych,
  • nowe trendy w rozwoju turystyki,
  • nowe formy promocji i marketingu turystycznego,
  • ekologia w rozwoju współczesnej turystyki,
  • kreatywne rozwiązania w turystyce ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego.

Przygotowane przez uczestników konferencji referaty zostaną opublikowane w formie monografii naukowej.

Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk o Ziemi UMK i Województwo Kujawsko-Pomorskie