Turystyka

Konkurs ofert nr 11/2017 rozstrzygnięty

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 22 lutego 2017 roku podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert nr 11/2017 pn. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.

 

Dofinansowaniem objęto 33 zadania.

Do pobrania: