Turystyka

VIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła Cymsa
VIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła Cymsa

Kolejny VIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła Cymsa już za nami

W dniu 24 września inowrocławski Oddział PTTK zorganizował VIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła Cymsa. W rajdzie uczestniczyło 330 turystów pieszych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz turyści indywidualni i kilkunastu turystów rowerowych zrzeszonych w Klubie Turystyki Rowerowej ”KUJAWIAK” przy inowrocławskim Oddziale PTTK. W rajdzie wzięły udział szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół Integracyjnych, Katolicka Szkoła Podstawowa, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum ze Złotnik Kujawskich, Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny oraz 2-3 Hufiec z Inowrocławia. Rajdy im. kpt. Pawła Cymsa są imprezą cykliczną, ich patron był uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego i III Powstania Śląskiego, oswobodzicielem Inowrocławia 6 stycznia 1919 roku, człowiekiem, który swoją heroiczną postawą dał przykład bohaterstwa i oddania Ojczyźnie.

 

Zakończenie rajdu nastąpiło w obiekcie archeologicznym „ASKAUKALIS” w Kruszy Zamkowej. Na dzisiejszych polach Kruszy Zamkowej pod Inowrocławiem znajdowało się wzmiankowane już przez Ptolemeusza Askaukalis – emporium na szlaku bursztynowym. Odkrycia dokonał archeolog Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, profesor Aleksandra Lofta – Broniewska, honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia. Badania Askaukalis trwają już ponad 40 lat. Obecnie prowadzą je wychowankowie pani profesor. Strażnikami tego miejsca są państwo Paterowie – rolnicy, na polu których naukowcy dokonują wciąż nowych odkryć. W Kruszy Zamkowej otwarto tzw. Paterówkę. Na terenie należącym do właścicieli ziemi stanęła zrekonstruowana świątynia z czasów Askaukalis. Podczas rajdu został przeprowadzony konkurs wiedzy o Kpt. Pawle Cymsie. Najlepszą wiedzą historyczną wykazali się :

  1. Kinga Dudek – Gimnazjum ze Złotnik Kujawskich
  2. Natalia Tomczak – Gimnazjum ze Złotnik Kujawskich
  3. Marta Szczutowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu
  4. Witold Karólewski – Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu
  5. Hubert Borowiec – Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu
  6. Mikołaj Mrozek – Szkoła Podstawowa nr 6 w Inowrocławiu
  7. Kacper Piotrowicz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu
  8. Martyna Wojdylak – Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu
  9. Piotr Kulis – Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu
  10. Martyna Kopacz – Szkoła Podstawowa nr 4 w Inowrocławiu

 

Dyplomy za uczestnictwo w Rajdzie otrzymali również najmłodsi uczestnicy: Aleksander Przybysz – turysta indywidualny, Karolina Kowal – Katolicka Szkoła Podstawowa oraz najstarszy uczestnik – Pan Edward Kapłoński. Na zakończenie rajdu zostały wręczone nagrody, dyplomy oraz puchary. Ponadto prezes Oddziału PTTK Inowrocław Andrzej Dargacz wręczył przyznane przez Zarząd Główny PTTK Dyplomy Honorowe PTTK jako wyraz szczególnego uznania za pomoc i współdziałanie: Panu Tadeuszowi Kasprzakowi – Wójtowi Gminy Inowrocław oraz Panu Markowi Karólewskiemu – Zastępcy Wójta Gminy Inowrocław. Zarząd Koła nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ufundował 3 puchary, które zostały wręczone przedstawicielom Szkół Podstawowych nr 4 i nr 11 za uczestnictwo najliczniejszej grupy rajdowej oraz dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, która w rajdzie organizowanym przez PTTK Oddział Inowrocław brała udział pierwszy raz. Puchary wręczyli członkowie zarządu ZŻWP, Pan Tadeusz Wróblewski oraz Pan Zbigniew Doros.

 

Współorganizatorami rajdu byli: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2 Pułk Inżynieryjny, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
w Inowrocławiu, Koło nr 7 ZŹWP z Inowrocławia i Drukarnia POZKAL.

 

Uczestnicy rajdy mieli okazję nie tylko zwiedzania obiektu archeologicznego, ale także wysłuchać wielu cennych informacji o wykopaliskach, swoją wiedzą podzielił się dr Józef Bednarczyk, aktualnie prowadzący badania w Kruszy Zamkowej. Podczas rajdu Prezes PTTK Oddziału Inowrocław Andrzej Dargacz wręczył legitymacje nowym członkom PTTK. Nowi członkowie to młodzież szkolna ucząca się w Szkole Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu: Franciszek Kachel, Anna Jankowska, Martyna Kopacz, Julia Fajok, Alicja Nowosielska, Paweł Kałecki, Maria Nawrocka. Wszyscy goście skosztowali smaczną grochówkę z wkładką. Oddział PTTK dziękuje wszystkim uczestnikom i zaprasza na spotkanie na kolejnym turystycznym szlaku.

 

 

tekst i zdjęcia

Oddział PTTK w Inowrocławiu

 

VIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła CymsaVIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła CymsaVIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła CymsaVIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła CymsaVIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła CymsaVIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła CymsaVIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła CymsaVIII rajd pieszy i rowerowy im. kpt. Pawła Cymsa