Turystyka

UM Toruń, fot. Adam Zakrzewski
UM Toruń, fot. Adam Zakrzewski

100 lat minęło….

W tym roku,  jubileusz 100 lat działalności świętował  31  sierpnia  br. w  Sali  Mieszczańskiej  Ratusza w Toruniu,  drugi  najstarszy w naszym regionie Oddział Polskiego  Towarzystwa  Turystyczno-Krajoznawczego – Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu.

 

Była to okazja do wręczenia odznaczeń i gratulacji. Oddział został uhonorowany  „Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, sześciu spośród działaczy otrzymało podziękowania marszałka za wieloletnią pracę na rzecz Oddziału. Odznaczenie i podziękowania wręczyli: przewodnicząca Semiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, marszałek województwa Piotr Całbecki i przewodniczący komisji sejmikowej Sportu i Turystyki Jacek Gajewski.

 

Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu to jeden z najbardziej prężnie działających oddziałów PTTK w województwie. Powstał 28  maja 1921 roku w Toruniu. Obecnie Oddział popularyzuje turystykę kwalifikowaną organizując imprezy turystyczne, wycieczki, rajdy oraz marsze na orientację dla 8-9 tysięcy dzieci i młodzieży, upowszechniając zdobywanie odznak. Prowadzi  również działalność  edukacyjno-popularyzacyjną  w zakresie ochrony naturalnego środowiska, opieki  nad  zabytkami, działalność  wydawniczą, związaną z promocją krajoznawstwa i regionalistyki oraz przewodnicką  promując atrakcje miasta Torunia  i  województwa  kujawsko-pomorskiego. Jest administratorem 1400 km szlaków pieszych  i  rowerowych, a także 400  km Europejskiego  Szlaku  Kulturowego  –  Camino  Polaco z  Kurzętnika,  przez  Brodnicę, Toruń i Kruszwicę, do Trzemeszna oraz Nadwiślańskiego Szlaku św. Jakuba z Iławy,  Nowego,  przez  Świecie,  Bydgoszcz oraz Inowrocław  do  Kruszwicy.  Prezesem Oddziału od prawie 30 lat jest Henryk Miłoszewski.

 

Sierpień, 2021 r.

Departament Sportu i Turystyki, Wydział Turystyki

 

UM Toruń, fot. Adam ZakrzewskiUM Toruń, fot. Adam ZakrzewskiUM Toruń, fot. Adam ZakrzewskiUM Toruń, fot. Adam ZakrzewskiUM Toruń, fot. Adam ZakrzewskiUM Toruń, fot. Adam Zakrzewski