Stypendia

""

Zasady dotyczące stypendiów sportowych

Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, do wniosku o przyznanie w/w stypendium należy dołączyć podpisane przez osoby której dane dotyczą zgodę i informację (w przypadku osoby poniżej 18 roku życia podpis uprawnionego opiekuna) zamieszczone poniższej: